Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ -«Ο Περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017» και ο «Νόμος που τροποποιεί τους Περί Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμους του 2007 μέχρι το 2015»


Το Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για σκοπούς εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τα πιο κάτω Νομοσχέδια:

Α. Νομοσχέδιο με τίτλο "Ο Περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017"

Β. Νομοσχέδιο με τίτλο: "Νόμος που τροποποιεί τους Περί Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμους του 2007 μέχρι το 2015 (Τροποποιητικός)"


Το προσχέδιο του Νομοσχεδίου Α μπορείτε να το βρείτε εδώ και το προσχέδιο του Νομοσχεδίου Β εδώ.

Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του, στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1421 Λευκωσία), τηλέφωνο επικοινωνίας: 22200904, τηλεομοιότυπο: 22200975 και email: cpanteli@mcit.gov.cy, το αργότερο μέχρι τις 30/01/2017.

Σύνοψη των συνεισφορών των εμπλεκόμενων φορέων όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το τέλος της πιο πάνω δημόσιας διαβούλευσης επισυνάπτεται.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροσχέδιο Νομοσχεδίου A.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροσχέδιο Νομοσχεδίου Β.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat06-03-2017 Σχόλια Οργανωμένων Φορέων (Ιστοσελίδα).pdf

Λογαριασμοί Πληρωμών

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις