Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας


Τελευταία Ενημέρωση:
18/03/2022 09:48 AM


Λογότυπο ΚΚΔ
Με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων των καταναλωτών με τις επιχειρήσεις, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει συντάξει τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ). Το τελικό κείμενο του ΚΚΔ έχει διαμορφωθεί μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τις οργανώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η κατάρτιση του ΚΚΔ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 28/03/2018.


Σκοπός του ΚΚΔ
Σκοπός του ΚΚΔ είναι να ρυθμίσει τη σχέση μεταξύ καταναλωτών και εμπορευόμενων σε θέματα ανεξάρτητα από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εμπορευόμενοι που συμμετέχουν στον ΚΚΔ, παρέχουν ουσιαστικά στους πελάτες τους επιπρόσθετα οφέλη, πέραν των δικαιωμάτων που παρέχονται βάσει των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν σεβασμό και αφοσίωση προς τους καταναλωτές.

Βασική αρχή του ΚΚΔ είναι ότι η συμμετοχή στον ΚΚΔ είναι εθελοντική για τον εμπορευόμενο, αλλά η αποδοχή συμμετοχής στον ΚΚΔ, καθιστά την εφαρμογή των προνοιών του ΚΚΔ δεσμευτική από τον εμπορευόμενο.


Οφέλη για επιχειρήσεις και καταναλωτές
Βασικά οφέλη που προκύπτουν για τους εμπορευόμενους και για τους καταναλωτές, από την υιοθέτηση του ΚΚΔ είναι:
1. οι εμπορευόμενοι προσφέρουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές πέραν από ότι απαιτείται από νομοθεσίες,
2. επιτυγχάνεται αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους εμπορευόμενους προς τους καταναλωτές,
3. ο ΚΚΔ αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους εμπορευόμενους, που αποκτούν το σήμα συμμετοχής (λογότυπο).

με αποτέλεσμα να:
4. ενισχύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τους εμπορευόμενους,
5. αυξάνονται οι πωλήσεις των εμπορευόμενων και
6. επιτυγχάνεται η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορευόμενων.Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣχετικά έγγραφα

Εταιρείες που συμμετέχουν στον ΚΚΔ

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο_Συμμετοχής_ΚΚΔ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΚΔ_FINAL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο_Συμμετοχής_ΚΚΔ.pdf


Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις