Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Παρατηρητήρια Τιμών

Με στόχο τη βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών, ώστε αυτοί να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς καλύτερα ενημερωμένοι, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθιέρωσε τη διεξαγωγή Παρατηρητηρίων Λιανικών Τιμών. Τα Παρατηρητήρια αφορούν την καταγραφή και την παρακολούθηση τιμών καταναλωτικών προϊόντων ευρείας χρήσης τα οποία πωλούνται σε μεγάλο αριθμό υποστατικών σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Οι καταναλωτές συμβουλεύονται να ενημερώνονται για τις τιμές πώλησης αυτών των προϊόντων πριν να διενεργήσουν τα ψώνια τους και να επιλέγουν ανάλογα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διακυμάνσεις στις τιμές είναι τέτοιες που επηρεάζεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός.Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις