Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Παρατηρητήρια Τιμών

Με στόχο τη βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών, ώστε αυτοί να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς καλύτερα ενημερωμένοι, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθιέρωσε τη διεξαγωγή Παρατηρητηρίων Λιανικών Τιμών. Τα Παρατηρητήρια αφορούν την καταγραφή και την παρακολούθηση τιμών καταναλωτικών προϊόντων ευρείας χρήσης τα οποία πωλούνται σε μεγάλο αριθμό υποστατικών σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Οι καταναλωτές συμβουλεύονται να ενημερώνονται για τις τιμές πώλησης αυτών των προϊόντων πριν να διενεργήσουν τα ψώνια τους και να επιλέγουν ανάλογα. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διακυμάνσεις στις τιμές είναι τέτοιες που επηρεάζεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός.Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις