Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για ΚαταναλωτέςΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αγορές από διαδίκτυο/εκτός καταστήματος
Αγορές από το διαδίκτυο ή
εκτός καταστήματος (πχ. πόρτα-πόρτα)
Πληροφορίες που πρέπει να σας παρέχονται
Δικαίωμα υπαναχώρησης
Τιμές και μέσα πληρωμής
Παράδοση αγαθών


Εγγυήσεις και Ελαττωματικά προϊόντα
Εγγυήσεις και Ελαττωματικά προϊόντα


Αγορές από την ΕΕ
Αγορές από την ΕΕ


Καταναλωτικές πιστώσεις
Δάνεια και πιστώσεις
Καταναλωτικά Δάνεια, Τρεχούμενοι λογαριασμοί και Πιστωτικές κάρτες
Στεγαστικά Δάνεια
Ενοικιαγορές


Επίλυση προβλημάτων
Επίλυση προβλημάτων
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών
Υποβολή παραπόνου/καταγγελίας


Επικοινωνήστε μαζί μας
Επικοινωνήστε μαζί μας
Γραμμή Καταναλωτή 1429
Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας
Πείτε μας τις εισηγήσεις σαςΣημείωση/Πηγή: Μέρος των κειμένων που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή, προέρχεται από τον ιστότοπο της ΕΕ "Η Ευρώπη σου".
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις