ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Δομή


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αποτελείται από τους πιο κάτω τέσσερις Κλάδους:
  • Κλάδος Ανταγωνισμού και Σχέσεων με Οργανωμένους Φορείς
  • Κλάδος Οικονομικών Συμφερόντων των Καταναλωτών και Πετρελαιοειδών
  • Κλάδος Επιθεωρήσεων και Λήψεως Παραπόνων.
  • Κλάδος Ασφάλειας Προϊόντων

Η Υπηρεσία λειτουργεί Επαρχιακά Γραφεία στη Λεμεσό, τη Λάρνακα-Αμμόχωστο και την Πάφο.

Σημειώνεται επίσης ότι η Υπηρεσία φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου.


No documents found

_______________________________________________
© 2015 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή