Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Δομή


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αποτελείται από τους πιο κάτω τέσσερις Κλάδους:

  • Κλάδος Ανταγωνισμού και Σχέσεων με Οργανωμένους Φορείς
  • Κλάδος Οικονομικών Συμφερόντων των Καταναλωτών και Πετρελαιοειδών
  • Κλάδος Λήψεως Παραπόνων, Εποπτείας Αγοράς και Διαμεσολάβησης / Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας
  • Κλάδος Ασφάλειας Προϊόντων

Η Υπηρεσία λειτουργεί Επαρχιακά Γραφεία στη Λεμεσό, τη Λάρνακα-Αμμόχωστο και την Πάφο.

Σημειώνεται επίσης ότι η Υπηρεσία φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου.

Οργανόγραμμα

No documents foundΛογαριασμοί Πληρωμών

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις