ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνδέσεις


- Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών
- Τμήμα Εργαζομένων Καταναλωτών ΤΕΚ-ΔΕΟΚ
- Τμήμα Καταναλωτών ΠΕΟ
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Θέματα Καταναλωτών
- Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής
- Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών ΣΕΚ
- Διεθνές Δίκτυο για Προστασία των Καταναλωτών και Επιβολή της Νομοθεσίας (ICPEN)
- Διεθνής Καταναλωτών
- Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών (The European Consumer Organisation – BEUC)
- Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ΕΚΚ Κύπρου)
_______________________________________________
© 2015 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή