Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Gov Cy Πύλη με Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Gov Cy Πύλη με Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Θέματα Καταναλωτών Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Θέματα Καταναλωτών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Brexit Brexit
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή ΔημοκρατίαΤελευταία Νέα


23/01/2023 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2023
 
18/01/2023 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
18/01/2023 Δημόσια Διαβούλευση επί Νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί Καταγραφής και Παρακολούθησης Δεδομένων Τιμών Προϊόντων Νόμος του 2023"
 
11/01/2023 Γρήγορη και αποτελεσματική η εξώδικη επίλυση καταναλωτικών διαφορών
 
03/01/2023 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2022
 
16/12/2022 Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με το θέμα της παρακολούθησης των τιμών των πετρελαιοειδών
 
08/12/2022 Αναδημοσίευση ανακοίνωσης Soldout Tickets για συναυλία Celine Dion
 
22/11/2022 Εκστρατεία Ενημέρωσης Επιχειρήσεων με τίτλο: «Εκπαίδευση – Συμμόρφωση – Συνεργασία» Διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Ημερίδας στην εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ
 
11/11/2022 Εκστρατεία Ενημέρωσης Επιχειρήσεων με τίτλο: «Εκπαίδευση – Συμμόρφωση – Συνεργασία» Διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Ημερίδας στην εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ
 
07/11/2022 Ενίσχυση του νομικού πλαισίου για την προστασία των καταναλωτών
 

_______________________________________________
© 2015 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή