Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΝομοθεσίαΟι περί Καταναλωτικής Πίστης (Συμφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόμοι του 2001 μέχρι 2010

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί):
Νόμος 41(I)/2017 - Καταργητικός
Νόμος 39(I)/2001 - Βασικός
Νόμος 166(I)/2001 - Τροποποιητικός
Νόμος 34(I)/2002 - Τροποποιητικός
Νόμος 77(I)/2002 - Τροποποιητικός
Νόμος 33(I)/2004 - Τροποποιητικός
Νόμος 92(I)/2007 - Τροποποιητικός
Νόμος 126(I)/2009 - Τροποποιητικός
Νόμος 107(I)/2010 - Τροποποιητικός


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο παρών Νόμος έχει καταργηθεί με την ψήφιση του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017. Διατάξεις του Νόμου αυτού ωστόσο, ενδέχεται να εφαρμόζονται για συμβάσεις που συνήφθηκαν πριν τις 09/05/2017.

Περιγραφή Νομοθεσίας:
H νομοθεσία ρυθμίζει τους όρους με βάση τους οποίους οι πιστωτές συνάπτουν συμφωνίες για την παροχή χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με προθεσμιακές πληρωμές, δάνεια ή άλλες μορφές πίστης σε καταναλωτές που χρειάζονται τέτοια διευκόλυνση για σκοπούς άλλους από εμπόριο, επιχείρηση ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο νόµος για την καταναλωτική πίστη ισχύει σε συµβάσεις πίστωσης που αφορούν:
  • Στεγαστικά δάνεια µέχρι €200.000 (για συµφωνίες που συνοµολογήθηκαν πριν τις 19/11/2010 µέχρι €85.430,07 (CYP£50.000))
  • Συµφωνίες ενοικιαγοράς µέχρι €35.000 για µίσθωση αγαθών µε δικαίωµα αγοράς αγαθού από τον καταναλωτή ή δυνατότητα µεταβίβασης αγαθού στον καταναλωτή µε την καταβολή περιοδικών πληρωµών (για συµφωνίες που συνοµολογήθηκαν πριν τις 19/11/2010 µέχρι €20.503,22 (CYP£12.000))

∆ΕΝ ισχύει για συµβάσεις οι οποίες διέπονται από τις πρόνοιες του περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµου (Ν. 106(Ι)/2010).

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 33(Ι)-2004 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 34(Ι)-2002 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 39(I)-2001 Βασικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 77(Ι)-2002 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 92(I)-2007 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 107(Ι)-2010 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 126(I)-2009 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 166(I)-2001 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2010_1_106.pdfNo documents found


Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις