Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία ελέγχου φουσκωτών και άλλων ειδών θαλάσσης/ νερού


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που εμπεριέχουν τα φουσκωτά και άλλα είδη θαλάσσης/ νερού ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου στην αγορά διατίθεται πληθώρα τέτοιων ειδών, διεξήγαγε κατά την περίοδο 14/06/2022 - 24/06/2022 εκστρατεία ελέγχου σε φουσκωτά και άλλα είδη θαλάσσης/ νερού .

Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 137 υποστατικά πώλησης στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων φουσκωτών και άλλων ειδών θαλάσσης/νερού, καθώς και την ενημέρωση των οικονομικών φορέων. Εντοπίστηκαν 6 φουσκωτά και άλλα είδη θαλάσσης/ νερού τα οποία παρουσίαζαν κινδύνους και άρχισε η διαδικασία απόσυρσής τους από την αγορά, ενώ σε άλλες 20 περιπτώσεις έγιναν συστάσεις προς τους οικονομικούς φορείς για λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους στα υποστατικά πώλησης φουσκωτών και άλλων ειδών θαλάσσης/νερού στο πλαίσιο των καθημερινών επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί και θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα προϊόντα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται από την αγορά.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.consumer.gov.cy) είναι διαθέσιμο το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Φουσκωτές πισίνες - Συμβουλές για ασφαλή χρήση» το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ασφάλεια των φουσκωτών πισίνων.

Περισσότερες πληροφορίες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς, μπορούν να λαμβάνονται στα τηλέφωνα 22200926, 22200925 και 22200923.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις