Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - Εμπορευόμενος μη εγκατεστημένος στην ΚύπροΣε περίπτωση που ο εμπορευόμενος είναι εγκαταστημένος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, συστήνεται όπως απευθυνθείτε στο:

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ) Κύπρου  είναι μέλος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή. Το Δίκτυο εκτείνεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Καταναλωτές της ΕΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε συναλλαγές που πραγματοποιούν σε κράτη-μέλη της ΕΕ, εκτός της χώρας διαμονής τους, μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στο Δίκτυο.

Ο ρόλος του Δικτύου είναι διαμεσολαβητικός και στόχο έχει τη φιλική διευθέτηση μιας υπόθεσης ή διαφωνίας μεταξύ καταναλωτή και προμηθευτή.

Σε περίπτωση που ο εμπορευόμενος είναι εγκαταστημένος σε άλλη/τρίτη χώρα:

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δεν έχει δικαιοδοσία να εξετάσει καταγγελίες εναντίον εμπορευομένων που εδρεύουν σε άλλες χώρες, ούτε μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες σε περίπτωση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπορευομένων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες.


Σε πρώτο στάδιο, η Υπηρεσία εισηγείται όπως οι καταναλωτές επιδιώξουν να επικοινωνήσουν κατευθείαν με τους προμηθευτές του εξωτερικού, προς διευθέτηση του ζητήματος.


Προτρέπεται επίσης όπως απευθυνθείτε στις:
Πρεσβείες των τρίτων χωρών στην Κύπρο

Επικοινωνήστε με την Πρεσβεία της αντίστοιχης χώρας στην Κύπρο και αναφέρετε τους το πρόβλημα και τα στοιχεία του εμπόρου από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν/υπηρεσία.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο:
Econsumer.gov
Econsumer.govΤο Econsumer.gov δημιουργήθηκε από φορείς προστασίας καταναλωτών 34 χωρών, μελών του Διεθνούς Δικτύου για την Προστασία των Καταναλωτών (ICPEN ), με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων διασυνοριακής απάτης κατά των καταναλωτών.

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις