Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΝομοθεσίαΟι περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμοι του 1987 μέχρι 2002

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί):
Νόμος 5/1987 - Βασικός
Νόμος 201/1987 - Τροποποιητικός
Νόμος 3(I)/1992 – Τροποποιητικός
Νόμος 64(I)/1999- Τροποποιητικός
Νόμος 110(I)/2001- Τροποποιητικός
Νόμος 158(I)/2002- Τροποποιητικός

ΚΔΠ που έχουν εκδοθεί βάσει της Νομοθεσίας:
ΚΔΠ 308/1993


Περιγραφή Νομοθεσίας:
Πρόκειται για γενική νομοθεσία, η οποία καθορίζει ευθύνη στους προμηθευτές στις περιπτώσεις όπου κατά τη διεξαγωγή εμπορίου δίνονται ανακριβείς ή παραπλανητικές περιγραφές που αφορούν εμπορεύματα και υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε περιγραφή, περιλαμβανομένων και των διαφημίσεων, που αφορά σε καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο τρόπος με τον οποίο δίνεται η περιγραφή, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να προκαλεί σύγχυση ή αμφιβολίες στον καταναλωτή.

Η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους και τρόπους που εφαρμόζονται ώστε το προϊόν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να τεθεί σε λειτουργία.

Ειδική αναφορά στην τιμή
Η τιμή, στην οποία προσφέρεται το προϊόν ή η υπηρεσία, όταν αυτή καθορίζεται, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για την απόκτηση του αγαθού ή της υπηρεσίας.

Η απόκρυψη ή παροχή πληροφοριών που θα επηρέαζαν την απόφαση για αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, απαγορεύεται.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 3(I)-1992 – Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 5-1987 - Βασικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 64(I)-1999- Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 110(I)-2001- Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 158(I)-2002- Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 201-1987 - Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 308-1993.pdfNo documents found


Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις