CY Consumers - application

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας

Θέματα Καταναλωτών
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Πληροφορίες για Καταναλωτές

Τελευταία Ενημέρωση:

14/10/2021 11:06 AM


Δάνεια και Πιστώσεις
Ενοικιαγορές
Ενοικιαγορές

Η νομοθεσία ρυθµίζει τους όρους µε τους οποίους οι πιστωτές συνάπτουν συµφωνίες για την παροχή χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µε προθεσµιακές πληρωµές, δάνεια ή άλλες µορφές πίστωσης σε καταναλωτές, για σκοπούς άλλους από εµπόριο, επιχείρηση ή επαγγελµατική δραστηριότητα. Η υπό αναφορά νομοθεσία καλύπτει συµφωνίες ενοικιαγοράς µέχρι €35.000 για µίσθωση αγαθών µε δικαίωµα αγοράς αγαθού από τον καταναλωτή ή δυνατότητα µεταβίβασης αγαθού στον καταναλωτή µε την καταβολή περιοδικών πληρωµών (για συµφωνίες που συνοµολογήθηκαν πριν τις 19/11/2010 µέχρι €20.503,22 (CYP£12.000)).

Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά νομοθεσία δεν ισχύει σε συµφωνίες ενοικιαγοράς όπου υπάρχει υποχρέωση αγοράς του αγαθού µετά από µονοµερή απόφαση του πιστωτικού φορέα. Οι συμφωνίες αυτές καλύπτονται από το Νόμο για την Καταναλωτική Πίστη (περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα:
  • να λαµβάνουν πρωτότυπο ή αντίγραφο της πιστωτικής συµφωνίας εντός 15 ηµερών.
  • να ακυρώσουν την πιστωτική συµφωνία µέσα σε 14 µέρες, ειδοποιώντας εγγράφως τον πιστωτή, εκτός εάν έχουν ήδη παραιτηθεί του δικαιώµατος αυτού υπογράφοντας οποιαδήποτε δήλωση περί τούτου προς τον πιστωτή. Το δικαίωµα αυτό δεν εφαρµόζεται για στεγαστικά δάνεια.
  • να λύσουν τη συµφωνία ενοικιαγοράς µέσω πρόωρης εξόφλησης µε µείωση στο συνολικό κόστος της πίστωσης βάσει συγκεκριµένου µαθηµατικού τύπου και αφαίρεσης των διοικητικών εξόδων της τράπεζας που δεν υπερβαίνουν το 4% της µείωσης. Σε περίπτωση που το ποσό εξόφλησης καθίσταται πληρωτέο πριν τη λήξη της συµφωνίας εξ υπαιτιότητας του καταναλωτή, το πιστωτικό ίδρυµα µειώνει το κόστος της πίστωσης µε την επιφύλαξη αφαίρεσης διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το 5% της µείωσης.
  • όταν τα δικαιώµατα του πιστωτή δυνάµει πιστωτικής συµφωνίας εκχωρούνται σε τρίτο πρόσωπο, ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα να επικαλεστεί σε δικαστική διαδικασία έναντι του τρίτου αυτού προσώπου οποιαδήποτε υπεράσπιση που ήταν στη διάθεσή του έναντι του αρχικού πιστωτή, συµπεριλαµβανοµένου του συµψηφισµού.
  • όταν ο καταναλωτής διατηρεί δύο ή περισσότερες πιστωτικές συµφωνίες µε την τράπεζά του, και προβαίνει σε πληρωµή η οποία δεν επαρκεί για την εξόφληση του οφειλόµενου ποσού δυνάµει όλων των πιστωτικών συµφωνιών, δικαιούται να διαθέσει την πληρωµή για τις πιστωτικές συµφωνίες όπως ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο και εάν παραλείψει να το πράξει, η πληρωµή θα διατίθεται από την τράπεζα για τις πιστωτικές συµφωνίες κατ’ αναλογία προς τα οφειλόµενα ποσά. Όταν όλες οι πιστωτικές συµφωνίες είναι συµφωνίες ενοικιαγοράς, και το ένα τρίτο της συνολικής πληρωµής έχει πληρωθεί, ο ιδιοκτήτης των αγαθών δύναται, εάν ο καταναλωτής παραλείψει να το πράξει, να διαθέσει την πληρωµή µε τον τρόπο που εκείνος θεωρεί κατάλληλο.

Οδηγός Καταναλωτικής ΠίστηςΕνημερωτικό Έντυπο:
Οδηγός Καταναλωτικής Πίστης

Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!
Πίσω
_______________________________________________
© 2015 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή