Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Νομοθεσία


Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013 (Καταργήθηκε)

Νόμος:
Νόμος 133(Ι)/2013
Νόμος 187(I)/2017 - Τροποποιητικός

Σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο:
Οδηγία 2011/83/ΕΕ

Περιγραφή Νομοθεσίας:
Ο Νόμος, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η ασφάλιση, καλύπτει συμβάσεις μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών για την πώληση αγαθών, υπηρεσιών όπως η παροχή νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης, καθώς και επιγραμμικού ψηφιακού περιεχομένου.

Υποχρεώσεις πληροφόρησης
Πριν από τη σύναψη σύμβασης, οι έμποροι πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές πληροφορίες με ευκρινή και κατανοητό τρόπο, όπως την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και τους όρους που ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των όρων πληρωμής, του χρόνου παράδοσης, της εκτέλεσης και διάρκειας της σύμβασης και των όρων καταγγελίας.

Στα καταστήματα πρέπει να παρέχονται μόνο πληροφορίες που δεν είναι ήδη εμφανείς. Οι απαιτήσεις ενημέρωσης, ιδίως σε σχέση με το δικαίωμα υπαναχώρησης, είναι λεπτομερέστερες όσον αφορά ταχυδρομικές, τηλεφωνικές ή επιγραμμικές συμβάσεις και αγορές εκτός εμπορικού καταστήματος (όπου έμπορος επισκέπτεται τον καταναλωτή κατ' οίκον).

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, οι καταναλωτές μπορούν να υπαναχωρήσουν από εξ αποστάσεως συμβάσεις ή συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος εντός 14 ημερών από την παράδοση των αγαθών ή τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών χωρίς επεξήγηση ή επιβάρυνση. Αρκεί ένα τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης που παρέχει ο πωλητής. Εάν ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί σχετικά με τα δικαιώματά του, η περίοδος υπαναχώρησης παρατείνεται για 12 μήνες.

Εξαιρέσεις ισχύουν για αγαθά που αλλοιώνονται σύντομα, σφραγισμένα αγαθά που έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγείας ή υγιεινής, και κρατήσεις σε ξενοδοχεία ή ενοικιάσεις αυτοκινήτων που συνδέονται με συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Όχι αδικαιολόγητα έξοδα πληρωμής ή πρόσθετες χρεώσεις
Οι έμποροι δεν πρέπει να χρεώνουν στους καταναλωτές επιβαρύνσεις που υπερβαίνουν το κόστος του τρόπου πληρωμής με το οποίο επιβαρύνθηκε ο πωλητής.

Όταν ο καταναλωτής επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον έμπορο για να υποβάλει ερωτήματα ή καταγγελία σχετικά με μια σύμβαση, δεν πρέπει να πληρώνει περισσότερο από τη βασική χρέωση τηλεφωνικής κλήσης.

Οι έμποροι πρέπει να λαμβάνουν τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή όταν προσφέρουν υπηρεσίες πρόσθετης πληρωμής. Απαγορεύεται η χρήση προσημειωμένων τετραγωνιδίων σε δελτία παραγγελίας για τέτοιες πληρωμές.


O περί Δικαιωμάτων των καταναλωτών ΝόμοςΕνημερωτικό Έντυπο:
O περί Δικαιωμάτων των καταναλωτών Νόμος


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 133(Ι)-2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 187(Ι)-2017 Τροποποιητικός.pdfNo documents found


Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις