Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΕπικοινωνίαΕισηγήσεις από καταναλωτές

Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους Κύπριους καταναλωτές. Οι προτάσεις και πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους καταναλωτές, αποτελούν για εμάς χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο.

Συμπληρώστε το πιο κάτω ηλεκτρονικό έντυπο για να υποβάλετε τις εισηγήσεις προς την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στην Κύπρο.

Η συμβολή σας είναι σημαντική για εμάς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία για τους σκοπούς διαχείριση της αίτησής σας και σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου. Τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από τη διαχείριση της αίτησής σας και δεν θα κοινοποιηθούν για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις