Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Τελευταία Ενημέρωση:

14/10/2021 11:05 AMΔάνεια και πιστώσεις

Οι καταναλωτές αντιµετωπίζουν συχνά δυσκολίες κατά τη λήψη πίστωσης. Καθώς τα πιστωτικά προϊόντα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα και οι αγορές πίστωσης κατακερµατίζονται, οι καταναλωτές δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τις πιστωτικές διευκολύνσεις, ενώ πολλές φορές υπογράφουν συµφωνίες µε τράπεζες χωρίς να κατανοούν πλήρως τις πρόνοιές τους.

Επιλέξτε από τις πιο κάτω επιλογές το είδος πίστωσης που σας ενδιαφέρει για να μάθετε τα δικαιώματα σας.
Διαδικτυακές Αγορές

Φουσκωτές πισίνες

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις