Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Τελευταία Ενημέρωση:

14/10/2021 11:05 AMΑγορές από την ΕΕ


  • Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή εκτείνεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία.
  • Αποστολή του δικτύου είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή προβλήματα με αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιήσει σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, από αυτό το οποίο έχουν ως μόνιμο τόπο διαμονής τους.
  • Για περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, καθώς και για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου (ΕΚΚ Κύπρου), πατήστε εδώ.

Ασκήστε τα Δικαιώματα σας-Ευρωπαϊκά Κέντρα ΚαταναλωτήΕνημερωτικό Έντυπο:
Ασκήστε τα Δικαιώματα σας-Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή
Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!Σημείωση/Πηγή: Μέρος των κειμένων που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή, προέρχεται από τον ιστότοπο της ΕΕ "Η Ευρώπη σου".
!

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις