Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Τελευταία Ενημέρωση:

14/10/2021 10:45 AM


Γενικές συμβουλές προς καταναλωτές
Συστάσεις για Πριν την αγορά - εικόνα
 • Ενημερωθείτε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
 • Ζητήστε, λάβετε και μελετήστε έντυπα και πληροφορίες από:
   • τον προμηθευτή του προϊόντος ή της υπηρεσίας
   • προμηθευτές παρόμοιων προϊόντων
   • συμπολίτες που αγόρασαν παρόμοιο ή ίδιο προϊόν
   • το διαδίκτυο
 • Όπου είναι δυνατόν, ζητήστε να δοκιμάσετε το προϊόν/υπηρεσία.
 • Ελέγξτε την τιμή στην οποία προσφέρεται καθώς και την οικονομική σας δυνατότητα για απόκτηση του. Λάβετε σοβαρά υπόψη πιθανές χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις από τον πωλητή και ζητήστε επιπρόσθετες πληροφορίες.

Αποφασίστε ΕΣΕΙΣ για τα χαρακτηριστικά που θέλετε να έχει το προϊόν ή η υπηρεσία, τον χρόνο που θα το αποκτήσετε, τον τρόπο αποπληρωμής του, τον προμηθευτή ή ακόμη και τη χώρα από την οποία θέλετε να το προμηθευτείτε.
Διαδικτυακές Αγορές

Φουσκωτές πισίνες

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις