Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία Ελέγχου Τυχερών Σακούλων (Αποτελέσματα)


Εκστρατεία Ελέγχου Τυχερών Σακούλων (Αποτελέσματα)Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, έχοντας ως γνώμονα την προώθηση της ασφάλειας των παιδιών, πραγματοποίησε την περίοδο 17-21/5/2021 εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τις τυχερές σακούλες.

Η παρουσία μικρών ή και διασπώμενων αντικειμένων στα παιχνίδια που υπάρχουν εντός των παιδικών τυχερών σακούλων, καθώς και το υλικό κατασκευής τους αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τα παιδιά, αφού αυτά δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους κινδύνους αυτούς, και λόγο του ότι στην αγορά διατίθεται πλήθος παιδικών τυχερών σακούλων, η εκστρατεία κάλυψε Παγκύπρια 133 καταστήματα πώλησης τυχερών σακούλων με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων και επικίνδυνων παιχνιδιών και τη λήψη των ανάλογων μέτρων. Σε 4 περιπτώσεις εντοπίστηκαν παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν μη συμμορφούμενα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου δόθηκαν ειδοποιήσεις προσκόμισης πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα πώλησης παιχνιδιών στα πλαίσια των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για τυχόν παιχνίδια που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, www.consumer.gov.cy έχει αναρτηθεί το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο τίτλο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα», το οποίο προσφέρει καθοδήγηση για το πως οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών μέχρι τριών ετών ώστε να τα κρατήσουν μακριά τους.

Επιπρόσθετα, μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ιστοσελίδας του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRAS-RAPEX) στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να
επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα τηλέφωνα:
  • Γραμμή Καταναλωτή 1429
  • Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200926
  • Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
  • Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
  • Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις