Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία Ενημέρωσης Επιχειρήσεων με τίτλο: «Εκπαίδευση – Συμμόρφωση – Συνεργασία» Διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Ημερίδας στην εταιρεία
Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο της εντατικοποίησης και συνέχισης της προσπάθειας για εκπαίδευση και ενημέρωση των επιχειρήσεων, με στόχο την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, διοργάνωσε στις 21 Νοεμβρίου εκπαιδευτική ημερίδα σε ομάδα του διοικητικού προσωπικού των υπεραγορών Άλφα Μέγα της εταιρείας Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, κ. Κωνσταντίνος Καραγιώργης, στην εισαγωγική του παρέμβαση ανέδειξε την προσπάθεια της Υπηρεσίας για επικοινωνία με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωσή τους, καθώς και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με αυτές. Στην εκπαιδευτική ημερίδα επεξηγήθηκαν οι βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, επιλύθηκαν απορίες και έγινε ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Με την ευκαιρία αυτή, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επαναλαμβάνει την σημαντικότητα της δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο, αφού κρίνει ότι η γνώση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις επιχειρήσεις, δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών, με αμφίδρομα οφέλη, και κατ’ επέκταση συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Τέλος, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα ήθελε να ευχαριστήσει την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ για τη συνεργασία και σημειώνει ότι τέτοιες ενέργειες συμβάλουν στη βελτίωση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας των επιχειρήσεων προς όφελος τόσο δικό τους όσο και των καταναλωτών.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις