Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση - οι Περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχοντας την ευθύνη εφαρμογής «των Περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών του 2011 μέχρι 2021», για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες (ΕΕ) 2021/903, (ΕΕ) 2020/2089 και (ΕΕ) 2020/2088, ετοίμασε το αντίστοιχο προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022».

To προσχέδιο των τροποποιητικών Κανονισμών μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουνίου 2022 στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ, Λευκωσία ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις kgeorgiou@meci.gov.cy, smatheopoulou@meci.gov.cy. Για περαιτέρω πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεσθε στην κα. Κατερίνα Γεωργίου, τηλ. 22200926/22200927.

Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροτεινόμενοι Τροποποιητικοί Κανονισμοί.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις