Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει ότι η πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας το Σάββατο 17/09/2022 από τις 10:00 π.μ. μέχρι 17:00 μ.μ., για εργασίες αναβάθμισης.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις