Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Επικοινωνία


Ακούστε το κείμενοΓραμμή καταναλωτή 1429

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των καταναλωτών, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, από τις αρχές του 2005, έχει θέσει σε λειτουργία, σε παγκύπρια βάση, την τηλεφωνική Γραμμή του Καταναλωτή, 1429.

Η τηλεφωνική αυτή υπηρεσία έχει ως κύριο σκοπό την άμεση πληροφόρηση των καταναλωτών σε θέματα που τους αφορούν, την υποβολή τυχόν εισηγήσεων οι οποίες αξιολογούνται από την Υπηρεσία και την παροχή της δυνατότητας υποβολής παραπόνων και καταγγελιών σχετικά με θέματα ασφάλειας των προϊόντων και των οικονομικών τους συμφερόντων.

Η Γραμμή Καταναλωτή σας βοηθά να διεκδικήσετε τα δικαιώματα σας.

Τηλεφωνήστε στο 1429 για:
  • πρακτικές συμβουλές και πληροφορίες
  • εισηγήσεις, και
  • καταγγελίες


Διαδικτυακές Αγορές

Φουσκωτές πισίνες

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις