Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΕισαγωγήΠαρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα πιο κάτω πριν προχωρήσετε σε υποβολή καταγγελίας

Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία σε περίπτωση που έχετε λόγους να πιστεύετε ότι εμπορευόμενος παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζει η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) παρέχει στην Υπηρεσία εξουσία άσκησης γενικού ελέγχου νομιμότητας στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο δεν μετατρέπει πάσης φύσεως ιδιωτικές διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εμπορευόμενων, σε διαφορές δημόσιου ενδιαφέροντος στις οποίες παρεμβαίνει ή μπορεί να παρέμβει το κράτος. Κατά συνέπεια, ο ρόλος της ΥΠΚ είναι η προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και όχι η επίλυση ατομικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπορευόμενων.

Σε περίπτωση που πρόθεση/επιδίωξη σας είναι η επίλυση ατομικής διαφοράς που έχετε με κάποιον εμπορευόμενο και όχι η καταγγελία ενδεχόμενης παράβασης της νομοθεσίας, πατήστε εδώ για να δείτε τις πρακτικές συμβουλές της ΥΠΚ προς τους καταναλωτές για τον χειρισμό διαφορών με εμπορευόμενους.

Συνεχίστε στην υποβολή καταγγελίας μόνο σε περίπτωση που το θέμα αφορά σε ενδεχόμενη παράβαση της νομοθεσίας και επηρεάζει τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών.