Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης

Εκστρατεία Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης


Ενόψει των εκδηλώσεων για τις Απόκριες και με στόχο την προώθηση της ασφάλειας κυρίως των παιδιών, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα πραγματοποιήσει εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα αποκριάτικα παιχνίδια και τις στολές αμφίεσης, των οποίων η ζήτηση και η χρήση είναι αυξημένη κατά την περίοδο αυτή.

Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 7/2/2020 – 21/2/2020 και κατά τη διάρκεια της προγραμματίζεται να ελεγχθούν πέραν των 80 σημείων λιανικής πώλησης παγκύπρια με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων. Κατά την εκστρατεία θα γίνει επίσης ενημέρωση των οικονομικών φορέων.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία επιθυμεί να ενημερώσει τους καταναλωτές για τα ακατάλληλα αποκριάτικα προϊόντα τα οποία έχουν κοινοποιηθεί ως επικίνδυνα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRAS-RAPEX), το 2019. Τα προϊόντα αυτά, που περιλαμβάνουν μάσκες, στολές αμφίεσης, περούκα, παιχνίδια, κρίθηκαν επικίνδυνα λόγω της υψηλής ευφλεκτότητας του υλικού που είναι κατασκευασμένα, της ύπαρξης μικρών αντικειμένων και μικρών μπαταριών που αποσπούνται εύκολα κλπ. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα αναφερόμενα προϊόντα και οι κίνδυνοι που περικλείουν.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν προμηθευτεί προς αντικατάσταση ή, αν δεν είναι δυνατό, για επιστροφή του ανάλογου αντιτίμου και άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας.

Για να δείτε τα αποκριάτικα προϊόντα που έχουν κριθεί ως επικίνδυνα και ακατάλληλα το 2019 πατήστε εδώ.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα τηλέφωνα: 22200930, 22200923, 22200925, 1429 (Γραμμή Καταναλωτή).

Τέλος σημειώνεται, ότι η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.consumer.gov.cy) περιέχει αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά και χρήση παιδικών παιχνιδιών. Στο ενημερωτικό αυτό υλικό, περιλαμβάνεται το έντυπο «Ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών» το οποίο
περιέχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές σε σχέση με την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών, καθώς και το ενημερωτικό έντυπο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα» το οποίο προσφέρει καθοδήγηση για το πως οι
γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών τους.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕκστρατεία Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης (1).pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις