Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Τελευταία Ενημέρωση:

14/10/2021 11:02 AM


Αγορές από το διαδίκτυο ή εκτός καταστήματος
Δικαίωμα υπαναχώρησης

  • Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, από την ηλεκτρονική σας αγορά. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο εντός αυτού του χρονικού διαστήματος - έστω κι αν αλλάξατε γνώμη.

  • Αυτή η "περίοδος χάριτος" λήγει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων σας.

  • Δεν αρκεί να επιστρέψετε απλώς τα εμπορεύματα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσετε ρητά τον έμπορο με συστημένη επιστολή ή με αποστολή φαξ ή e-mail.

  • Ο έμπορος οφείλει να σας διαβιβάσει ένα υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, με το οποίο μπορείτε να τον ενημερώσετε για την υπαναχώρησή σας, αλλά δεν υποχρεούστε να το χρησιμοποιήσετε.

  • Βρείτε εδώ Υπόδειγμα Εντύπου Υπαναχώρησης.

  • Ο έμπορος οφείλει να σας επιστρέψει τα χρήματα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης υπαναχώρησης, αλλά μπορεί να καθυστερήσει εάν δεν έχει λάβει πίσω τα εμπορεύματα ή απόδειξη για την επιστροφή τους. Στα χρήματα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα μεταφορικά τέλη που πληρώσατε όταν κάνατε την αγορά. O έμπορος μπορεί να σας χρεώσει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης εάν ζητήσετε ταχεία επίδοση.

  • Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Προκειμένου ο καταναλωτής να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών, θα πρέπει να τα χειρίζεται και να τα εξετάζει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα του επιτρεπόταν να το πράξει σε κάποιο κατάστημα.


Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Your Europe - Βοήθεια και συμβουλές για τους πολίτες της ΕΕ
Βοήθηστε μας να βελτιωθούμε
Ενημερωτικό Έντυπο:
Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!Σημείωση/Πηγή: Μέρος των κειμένων που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή, προέρχεται από τον ιστότοπο της ΕΕ "Η Ευρώπη σου".
Διαδικτυακές Αγορές

Φουσκωτές πισίνες

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις