Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΝομοθεσίαΟ περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμος του 2000 (Καταργήθηκε)

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί):
Νόμος 112(Ι)/2000 - Βασικός
Νόμος 119(I)/2005 - Τροποποιητικός
Νόμος 136(I)/2005 - Τροποποιητικός

Σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο:
Οδηγία 98/6/ΕΚ

Περιγραφή Νομοθεσίας:
Με τη νομοθεσία αυτή θεσμοθετείται η υποχρέωση των εμπόρων για αναγραφή της Τιμής Πώλησης για όλα τα προϊόντα και της Μοναδιαίας Τιμής για αριθμό προϊόντων, ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση της ενημέρωσης του καταναλωτή και διευκόλυνση στη σύγκριση τιμών σε ομοειδή προϊόντα.

Μοναδιαία Τιμή ή Τιμή Μονάδας καθορίζεται η τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, που ισχύει για ένα χιλιόγραμμο, ένα λίτρο, ένα μέτρο, ένα τετραγωνικό μέτρο, ή ένα κυβικό μέτρο, και Τιμή Πώλησης καθορίζεται η τελική τιμή που ισχύει για μια μονάδα του προϊόντος ή για δεδομένη ποσότητα του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και όλων των λοιπών φόρων.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 112(Ι)-2000 - Βασικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 119(I)-2005 - Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 136(I)-2005 - Τροποποιητικός.pdfNo documents found


Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις