Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΝομοθεσίαΟι περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμοι του 2007 έως 2021

Νόμοι (βασικός και τροποποιητικοί):
Νόμος 101(I)/2007 - Βασικός
Νόμος 98(I)/2008 - Τροποποιητικός
Νόμος 95(I)/2010 - Τροποποιητικός
Νόμος 13(I)/2015 - Τροποποιητικός
Νόμος 84(Ι) 2017 - Τροποποιητικός
Νόμος 188(Ι) 2017 - Τροποποιητικός
Νόμος 153(Ι)-2021 - Τροποποιητικός


Σχετικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο:
Οδηγία 98/27/ΕΚ

Περιγραφή Νομοθεσίας:
Ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομιμοποιούμενο φορέα, με αίτησή του προς το Δικαστήριο, να ζητήσει την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγματος, περιλαμβανομένου και προσωρινού διατάγματος, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο, κατά την κρίση του, ενέχεται ή/και ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση, θίγοντας τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών τα οποία ο νομιμοποιούμενος φορέας προστατεύει.

Σύμφωνα με τον Νόμο, «κυπριακοί νομιμοποιούμενοι φορείς» είναι οι οργανισμοί ή/και οργανώσεις που έχουν δεόντως συσταθεί σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, και έχουν έννομο συμφέρον να προστατεύουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών που περιλαμβάνονται στους Νόμους οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα του Νόμου, και συγκεκριμένα:

α) ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι δημόσιοι οργανισμοί επιφορτισμένοι ειδικά με την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών που περιλαμβάνονται στους Νόμους οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα, και/ή

β) οργανώσεις των οποίων ο σκοπός συνίσταται στην προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών που περιλαμβάνονται στους Νόμους οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα του Νόμου.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 13(Ι)-2015 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 95(Ι)-2010 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 98(Ι)-2008 Τροποποιητικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 101(Ι)-2007 Βασικός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.153(Ι)-2021 Τροποποιητικός.pdfNo documents found


Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις