Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Τελευταία Ενημέρωση:

14/10/2021 11:02 AM


Αγορές από το διαδίκτυο ή εκτός καταστήματος
Παράδοση αγαθών

  • Ο έμπορος θα πρέπει, κατά κανόνα, να σας παραδώσει το προϊόν εντός 30 ημερών, εκτός αν συμφωνήσετε για διαφορετικό χρόνο παράδοσης.

  • Εάν δεν παραλάβετε το προϊόν εντός των 30 ημερών, ή εντός της αμοιβαίως συμφωνηθείσας προθεσμίας, θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον έμπορο και να του δώσετε εύλογη επιπλέον προθεσμία για να σας το παραδώσει. Αν, για παράδειγμα, ο έμπορος ενημερώσει ότι η παράδοση θα καθυστερήσει για μια εβδομάδα λόγω προβλημάτων με τους προμηθευτές του, θα πρέπει να του δώσετε αυτή την επιπλέον εβδομάδα.

  • Εάν ο έμπορος δεν σας παραδώσει το προϊόν ούτε μέσα στην παραταθείσα προθεσμία, έχετε δικαίωμα να τερματίσετε τη σύμβαση. Δεν είστε υποχρεωμένος να δώσετε άλλη παράταση, εάν ο έμπορος αρνείται να σας παραδώσει το προϊόν ή όταν η συμφωνηθείσα προθεσμία παράδοσης έχει σημασία, π.χ. όταν το προϊόν είναι απαραίτητο για ένα συγκεκριμένο γεγονός, όπως το νυφικό σε ένα γάμο.

Your Europe - Βοήθεια και συμβουλές για τους πολίτες της ΕΕ

Βοήθηστε μας να βελτιωθούμε
Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!Σημείωση/Πηγή: Μέρος των κειμένων που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή, προέρχεται από τον ιστότοπο της ΕΕ "Η Ευρώπη σου".
Διαδικτυακές Αγορές

Φουσκωτές πισίνες

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις