Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία Ενημέρωσης Επιχειρήσεων με τίτλο:«Εκπαίδευση – Συμμόρφωση – Συνεργασία» - Διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Ημερίδας στο ΙΚΕΑ


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της προσπάθειας για εκπαίδευση και ενημέρωση των επιχειρήσεων, με στόχο την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, διοργάνωσε στις 5 Οκτώβριου εκπαιδευτική ημερίδα στην διευθυντική ομάδα της εταιρείας H.M. House Market (Cyprus) Ltd «IKEA».

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, κ. Κωνσταντίνος Καραγίωργης, κατά τον χαιρετισμό του σημείωσε ότι βασική αρχή της Υπηρεσίας είναι η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών. Στην εκπαιδευτική ημερίδα επεξηγήθηκαν οι βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, επιλύθηκαν απορίες και έγινε ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Με την ευκαιρία αυτή, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή τονίζει την σημαντικότητα της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των επιχειρήσεων, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών και προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσει την προσπάθεια προσέγγισης των επιχειρήσεων.

Τέλος, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα ήθελε να ευχαριστήσει την εταιρεία H.M. House Market (Cyprus) Ltd «IKEA» για τη συνεργασία και σημειώνει ότι τέτοιες ενέργειες συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών, στην ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και βελτιώνουν την πελατοκεντρική φιλοσοφία των επιχειρήσεων προς όφελος τόσο δικό τους όσο και των καταναλωτών.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις