Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Τελευταία Ενημέρωση:

14/10/2021 10:44 AMΓενικές Συμβουλές προς καταναλωτές

Για μια συμφέρουσα και έξυπνη αγορά υπάρχουν ενέργειες που πρέπει να κάνετε
ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.
Συστάσεις για πριν την αγορά

Συστάσεις κατά την αγορά

Συστάσεις για μετά την αγοράΕνημερωτικό Έντυπο:
Απλές Συμβουλές για έξυπνους καταναλωτές

Ενημερωτικό έντυπο:
Πρακτικές συμβουλές για τον χειρισμό διαφορών με εμπορευόμενους
Το έντυπο αποσκοπεί να βοηθήσει τους καταναλωτές στον χειρισμό διαφορών που μπορεί να προκύψουν με εμπορευόμενους.

Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!

Διαδικτυακές Αγορές

Φουσκωτές πισίνες

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις