Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΕπικοινωνίαΑιτήματα για πληροφόρηση

Είμαστε στη διάθεση σας για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα δικαιώματα σας ως καταναλωτές και, γενικότερα, για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στην Κύπρο.

Συμπληρώστε το πιο κάτω έντυπο για να μας στείλετε την ερώτηση σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία για τους σκοπούς διαχείριση της αίτησής σας και σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου. Τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους από τη διαχείριση της αίτησής σας και δεν θα κοινοποιηθούν για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.