Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή


Τρόποι επικοινωνίας

Τελευταία Νέα


18/09/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 37/2017
 
15/09/2017 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 11.09.2017
 
12/09/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Αύγουστος 2017
 
05/09/2017 Κοινή Δράση 2015 για θέματα ασφάλειας καταναλωτικών προϊόντων – Η Ευρώπη προστατεύει τους καταναλωτές, εντοπίζοντας τα επικίνδυνα προϊόντα
 
01/09/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
28/08/2017 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούλιος 2017
 
25/08/2017 Συμβουλές προς τους καταναλωτές ενόψει αγορών για σχολικά είδη
 
04/08/2017 Επιβολή διοικητικού προστίμου €100.000 από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 
03/08/2017 Επιβολή Διοικητικού Προστίμου €170.000 στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ για Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
 
28/07/2017 Σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Καταναλωτών
 Μαζευτείτε και καλέστε μας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Διαδικτυακή Πύλη

Consumer Classroom