Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Εξώδικη Επίλυση Διαφορών


ADR logo

Πολλές φορές, η επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρηματιών και καταναλωτών μέσω της δικαστικής οδού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη δημιουργία εναλλακτικών μέσων επίλυσης των διαφορών αυτών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο καταναλωτής έχει την ευχέρεια για ένα νέο τρόπο Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με παραπομπή σε Διαιτησία.Πληροφορίες για καταναλωτές
Πληροφορίες για επιχειρήσειςΜαζευτείτε και καλέστε μας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Διαδικτυακή Πύλη

Consumer Classroom