Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για ΚαταναλωτέςΕναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών (ΕΕΔ)


Εγκεκριμένοι Φορείς ΕΕΔ
Οι πιο κάτω Φορείς ΕΕΔ έχουν εγκριθεί για τους σκοπούς του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου του 2015 (85(Ι)/2017).

Η Αρμόδια Αρχή εξακολουθεί να δέχεται αιτήσεις και αναμένεται ότι θα προστεθούν και νέοι Φορείς ΕΕΔ μόλις η διαδικασία εξέτασης της αίτησης τους ολοκληρωθεί.


Ονομασία εγκεκριμένου Φορέα ΕΕΔ
Τομείς κάλυψης

Λογότυπο ΓΕΡΗΕΤ

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων - ΓΕΡΗΕΤ
www.ocecpr.org.cy
.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές επικοινωνίες – Όλοι οι τομείς


Λογότυπο ICLAIM

Διεπιστημονικό Κέντρο Δικαίου, Εναλλακτικών και Καινοτόμων Μεθόδων - ICLAIM
www.iclaimcentre.org
.
ΌΛΟΙ οι τομείς εκτός από:
 • Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές επικοινωνίες
 • Ηλεκτρική ενέργεια
 • Αέριο
 • Άλλες πηγές ενέργειας
 • Τυχερά παιχνίδια, λαχειοφόρες αγορές
 • Κατασκευή Νέων Κατοικιών
 • Υπηρεσίες συντήρησης και βελτίωσης σπιτιών
 • Εκπαίδευση (Όλοι οι υπό-τομείς)
 • Σιδηρόδρομοι
 • Ποτάμια, άλλες υπηρεσίες μεταφοράς νερού


Λογότυπο ΕΤΕΚ

Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών ΕΤΕΚ - Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ
www.etek.org.cy
 • Αγαθά για συντήρηση και βελτίωση της κατοικίας
 • Ηλεκτρονικά αγαθά (μη-ΤΠΕ/ψυχαγωγίας)
 • Αγαθά τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Καινούργια αυτοκίνητα
 • Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
 • Άλλα μέσα προσωπικής μεταφοράς
 • Ανταλλακτικά και εξαρτήματα για οχήματα και άλλα μέσα προσωπικής μεταφοράς
 • Καύσιμα και λιπαντικά για οχήματα και άλλα μέσα προσωπικής μεταφοράς
 • Ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής μέριμνας
 • Προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση, είδη για καθαρισμό και μη διαρκή οικιακά είδη
 • Ύδρευση
 • Ηλεκτρικό ρεύμα
 • Αέριο
 • Άλλες πηγές ενέργειας
 • Υπηρεσίες που συνδέονται με ακίνητα
 • Κατασκευή νέων κατοικιών
 • Υπηρεσίες συντήρησης και βελτίωσης κατοικιών
 • Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και άλλων μεταφορικών μέσων
 • Τραμ, λεωφορείο, μετρό και υπόγειος σιδηρόδρομος
 • Θαλάσσιες, ποτάμιες και λοιπές μεταφορές μέσω πλωτών οδών
 • Υπηρεσίες μεταφορικών υποδομών
Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
www.adrcyprus.com
 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Αναψυχής
 • Καταναλωτικά Αγαθά
 • Μεταφορικές Υπηρεσίες
 • Γενικές Καταναλωτικές Υπηρεσίες
 • Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια και ΝερόΕνιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης
(Χρηματοοικονομικός Επίτροπος)
www.financialombudsman.gov.cy
 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες - Όλοι οι τομείς


Ο πλήρης κατάλογος των εγκεκριμένων Φορέων ΕΕΔ, βρίσκεται επίσης στην πλατφόρμα ΗΕΔ της Ε. Επιτροπής.


Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT