Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Νέα / Ανακοινώσεις - Αλλες Ανακοινώσεις
Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
- 28/11/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 47/2022
 
- 25/11/2022 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Οκτώβριος 2022
 
- 22/11/2022 Εκστρατεία Ενημέρωσης Επιχειρήσεων με τίτλο: «Εκπαίδευση – Συμμόρφωση – Συνεργασία» Διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Ημερίδας στην εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ
 
- 21/11/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2022
 
- 14/11/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2022
 
- 11/11/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 11/11/2022 Εκστρατεία Ενημέρωσης Επιχειρήσεων με τίτλο: «Εκπαίδευση – Συμμόρφωση – Συνεργασία» Διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Ημερίδας στην εταιρεία Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ
 
- 07/11/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 44/2022
 
- 04/11/2022 Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων
 
- 01/11/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 43/2022
 
- 27/10/2022 Εκστρατεία Ενημέρωσης Επιχειρήσεων με τίτλο:«Εκπαίδευση – Συμμόρφωση – Συνεργασία» - Διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Ημερίδας στο Superhome Center (DIY) Limited
 
- 24/10/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 42/2022
 
- 19/10/2022 Εκστρατεία Ενημέρωσης Επιχειρήσεων με τίτλο:«Εκπαίδευση – Συμμόρφωση – Συνεργασία» - Διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Ημερίδας στη LIDL Cyprus
 
- 18/10/2022 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2022
 
- 17/10/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 41/2022
 
- 14/10/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 10/10/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2022
 
- 06/10/2022 Εκστρατεία Ενημέρωσης Επιχειρήσεων με τίτλο:«Εκπαίδευση – Συμμόρφωση – Συνεργασία» - Διεξαγωγή Εκπαιδευτικής Ημερίδας στο ΙΚΕΑ
 
- 03/10/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 39/2022
 
- 28/09/2022 Ενημερωτική Εκστρατεία με τίτλο "Μικρές Μπαταρίες: Κίνδυνοι και Προφυλάξεις
 
- 26/09/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2022
 
- 19/09/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 37/2022
 
- 16/09/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 14/09/2022 Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων
 
- 13/09/2022 Προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών: Συντονισμένες Δράσεις για την Ασφάλεια Προϊόντων (CASP) - Αποτελέσματα 2021 - Πρώτο βραβείο σε Κυπριακή αρμόδια Αρχή για τη δράση της
 
- 12/09/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 36/2022
 
- 05/09/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 35/2022
 
- 29/08/2022 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 29/08/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 34/2022
 
- 22/08/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 33/2022
 
- 18/08/2022 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούλιος 2022
 
- 16/08/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2022
 
- 12/08/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 09/08/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 31/2022
 
- 02/08/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 30/2022
 
- 01/08/2022 Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του ΥΕΕΒ προτείνει: Πώς με μικρές καθημερινές εξοικονομήσεις μπορούμε να αντισταθμίσουμε τις αυξήσεις τιμών
 
- 26/07/2022 Εκστρατεία ελέγχου φουσκωτών και άλλων ειδών θαλάσσης/ νερού
 
- 25/07/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 29/2022
 
- 15/07/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 11/07/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 27/2022
 
- 11/07/2022 Συμβουλές για σωστές αγορές σε περιόδους εκπτώσεων
 
- 08/07/2022 Τα δικαιώματα των ταξιδιωτών σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης πτήσης
 
- 05/07/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 26/2022
 
- 27/06/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 25/2022
 
- 21/06/2022 Αναγνώριση του μηχανισμού χειρισμού παραπόνων του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης ως κατάλληλο μηχανισμό για εξέταση παραπόνων για παραπλανητικές ή μη επιτρεπόμενες συγκριτικές διαφημίσεις
 
- 20/06/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 24/2022
 
- 14/06/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 23/2022
 
- 10/06/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 06/06/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 22/2022
 
- 30/05/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 21/2022
 
- 24/05/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 20/2022
 
- 19/05/2022 Δημόσια Διαβούλευση - οι Περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.
 
- 17/05/2022 Διοικητικό πρόστιμο €30.000 στην εταιρεία Alpan Electroline Ltd επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
 
- 13/05/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 09/05/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 18/2022
 
- 06/05/2022 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 03/05/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 17/2022
 
- 20/04/2022 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα (2022)
 
- 18/04/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 15/2022
 
- 15/04/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 11/04/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2022
 
- 05/04/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 13/2022
 
- 04/04/2022 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 28/03/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 12/2022
 
- 24/03/2022 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης
 
- 23/03/2022 Προειδοποίηση για τους κινδύνους των κρυπτοστοιχείων
 
- 21/03/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 11/2022
 
- 15/03/2022 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Φεβρουάριος 2022
 
- 15/03/2022 Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
 
- 14/03/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 10/2022
 
- 11/03/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 08/03/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 09/2022
 
- 04/03/2022 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2022
 
- 28/02/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 08/2022
 
- 25/02/2022 Αποφύγετε αγορές από την σελίδα Kymberly’s_fashion
 
- 21/02/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 07/2022
 
- 18/02/2022 Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων
 
- 11/02/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 08/02/2022 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιανουάριος 2022
 
- 07/02/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 05/2022
 
- 31/01/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 04/2022
 
- 27/01/2022 Αποφύγετε αγορές από την ιστοσελίδα www.ioannouhomecy.com ή από σελίδες με την ίδια ονομασία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 
- 25/01/2022 Εγγραφή της εταιρείας Digital Studio LARKO LTD στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας
 
- 24/01/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2022
 
- 17/01/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 17/01/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 02/2022
 
- 11/01/2022 Διοικητικό πρόστιμο €3.000 στην εταιρεία Ν.Σ. Πισσαρίδης Λτδ επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
 
- 10/01/2022 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 01/2022
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 28/12/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 51/2021
 
- 21/12/2021 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Νοέμβρης 2021
 
- 20/12/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 50/2021
 
- 17/12/2021 Διοικητικό πρόστιμο €50.000 στην εταιρεία Love Island Travel & Tours Ltd επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
 
- 17/12/2021 Παρατηρητήριο Τιμών Χριστουγέννων 2021
 
- 15/12/2021 Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021
 
- 13/12/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 49/2021
 
- 10/12/2021 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 10/12/2021 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 08/12/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 48/2021
 
- 07/12/2021 Διοικητικό πρόστιμο €3.000 στην ALPHA BANK CYPRUS LTD επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
 
- 03/12/2021 Διοικητικό πρόστιμο €3.000 στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
 
- 02/12/2021 Διοικητικό πρόστιμο ύψους €6.000 στην AstroBank Public Company Limited επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
 
- 29/11/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 47/2021
 
- 23/11/2021 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 22/11/2021 Black Friday: Συμβουλές για καταναλωτές
 
- 22/11/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2021
 
- 15/11/2021 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Οκτώβρης 2021
 
- 15/11/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2021
 
- 11/11/2021 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 08/11/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 44/2021
 
- 04/11/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 43/2021
 
- 04/11/2021 Διοικητικό πρόστιμο €30.000 στην εταιρεία EFT Eurofurniture Traders IMP-EXP Ltd (Polihome) επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
 
- 25/10/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 42/2021
 
- 19/10/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 41/2021
 
- 13/10/2021 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2021
 
- 11/10/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2021
 
- 08/10/2021 Χρυσό Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ για το 2021 σε κυπριακή εταιρεία
 
- 04/10/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 39/2021
 
- 27/09/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2021
 
- 20/09/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 37/2021
 
- 06/09/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 35/2021
 
- 03/09/2021 Ιστοσελίδα στην Ινδία παρουσιάζεται ως η πραγματική ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
 
- 03/09/2021 Χαμηλότερες οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο, μετά τους φόρους, σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης
 
- 01/09/2021 Ανακλήσεις Προϊόντων: Πληροφορίες για Καταναλωτές και Επιχειρήσεις
 
- 31/08/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 34/2021
 
- 27/08/2021 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 23/08/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 33/2021
 
- 23/08/2021 Ανακοίνωση Προς Απάντηση Της Εκδοθείσας Ανακοίνωσης Του ΚΣΚ Ημερομηνίας 10/8/2021
 
- 16/08/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2021
 
- 09/08/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 31/2021
 
- 02/08/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 30/2021
 
- 27/07/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 29/2021
 
- 26/07/2021 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούνιος 2021
 
- 21/07/2021 Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Εποπτεία της Αγοράς και τη Συμμόρφωση των Προϊόντων
 
- 19/07/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 28/2021
 
- 19/07/2021 Δημόσια Διαβούλευση - Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 
- 12/07/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 27/2021
 
- 12/07/2021 Εκστρατεία Ελέγχου Τυχερών Σακούλων (Αποτελέσματα)
 
- 08/07/2021 Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας («ΥΕΕΒ») για το πλαίσιο αξιολόγησης των τιμών πετρελαιοειδών στην Κύπρο
 
- 05/07/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 26/2021
 
- 02/07/2021 Δελτίο Τύπου - Συμμετοχή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στην ενημερωτική ημερίδα του τμήματος Καταναλωτών της συνδικαλιστικής οργάνωσης Π.Ε.Ο.
 
- 28/06/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 25/2021
 
- 22/06/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 24/2021
 
- 16/06/2021 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάιος 2021
 
- 14/06/2021 Ενημερωτική Εκστρατεία με τίτλο "Φουσκωτές Πισίνες: Φαινομενικά αθώες αλλά επικίνδυνες"
 
- 14/06/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 23/2021
 
- 07/06/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 22/2021
 
- 31/05/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 21/2021
 
- 24/05/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 20/2021
 
- 18/05/2021 Εκστρατεία Ελέγχου Τυχερών Σακούλων
 
- 17/05/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 19/2021
 
- 13/05/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Νέος νόμος ενδυναμώνει την προστασία του καταναλωτή
 
- 13/05/2021 Αναδημοσίευση ανακοίνωσης Soldout Tickets για συναυλία Celine Dion
 
- 10/05/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 18/2021
 
- 10/05/2021 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 10/05/2021 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
 
- 07/05/2021 Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ για το 2021
 
- 06/05/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 17/2021
 
- 27/04/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 16/2021
 
- 21/04/2021 Διοικητικό πρόστιμο €20.000 στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σε σχέση με τη νομιμότητα των διαφημίσεων του
 
- 20/04/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 15/2021
 
- 13/04/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2021
 
- 07/04/2021 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 05/04/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 13/2021
 
- 29/03/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 12/2021
 
- 24/03/2021 Εκστρατεία Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης
 
- 22/03/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 11/2021
 
- 22/03/2021 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
 
- 18/03/2021 Διαδικτυακή συζήτηση: Είσαι καταναλωτής – Έχεις δικαιώματα
 
- 16/03/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 10/2021
 
- 13/03/2021 Παγκόσμια ημέρα καταναλωτή
 
- 12/03/2021 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2021
 
- 08/03/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 09/2021
 
- 04/03/2021 Σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών - Αποτελέσματα 2020
 
- 01/03/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 08/2021
 
- 22/02/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 07/2021
 
- 15/02/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 06/2021
 
- 08/02/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 05/2021
 
- 01/02/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 04/2021
 
- 25/01/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2021
 
- 19/01/2021 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020
 
- 18/01/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 02/2021
 
- 11/01/2021 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 01/2021
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 28/12/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 52/2020
 
- 23/12/2020 Σχέδιο Δημοσίευσης Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
 
- 21/12/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 51/2020
 
- 18/12/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για τα Χριστούγεννα 2020
 
- 14/12/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 50/2020
 
- 08/12/2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2021»
 
- 07/12/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 49/2020
 
- 30/11/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 48/2020
 
- 27/11/2020 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 25/11/2020 Ανακοίνωση για το Black Friday
 
- 23/11/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 47/2020
 
- 19/11/2020 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
 
- 16/11/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2020
 
- 13/11/2020 Διοικητικά Πρόστιμα και για τις Καταχρηστικές Ρήτρες
 
- 10/11/2020 Ανακοίνωση για μάσκες προσώπου που κυκλοφορούν στην αγορά για σκοπούς προστασίας από την επιδημία COVID-19 (III)
 
- 10/11/2020 Ανακοίνωση για εισαγωγείς/εμπορευόμενους μασκών προσώπου (III)
 
- 09/11/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2020
 
- 03/11/2020 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων (Αποτελέσματα)
 
- 02/11/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 44/2020
 
- 26/10/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 43/2020
 
- 20/10/2020 Ενημερωτική Εκστρατεία με τίτλο "Διαδικτυακές Αγορές - Δικαιώματα Καταναλωτών"
 
- 19/10/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 42/2020
 
- 16/10/2020 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2020
 
- 12/10/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 41/2020
 
- 06/10/2020 Εγγραφή Εταιρείας στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας
 
- 05/10/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2020
 
- 28/09/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 39/2020
 
- 21/09/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2020
 
- 14/09/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 37/2020
 
- 10/09/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 36/2020
 
- 09/09/2020 Εγγραφή Εταιρείας στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας
 
- 08/09/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 35/2020
 
- 04/09/2020 Ανακοίνωση για μάσκες προσώπου που κυκλοφορούν στην αγορά για σκοπούς προστασίας από την επιδημία COVID-19 (II)
 
- 24/08/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 34/2020
 
- 21/08/2020 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 17/08/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 33/2020
 
- 12/08/2020 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούνιος 2020
 
- 12/08/2020 Covid 19 - Προϊόντα για τα οποία καθορίστηκαν ανώτατες τιμές πώλησης
 
- 11/08/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2020
 
- 04/08/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 31/2020
 
- 27/07/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 30/2020
 
- 24/07/2020 Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Jetivo Enterprises Ltd, σύμφωνα με τον περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμο του 2004
 
- 20/07/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 29/2020
 
- 16/07/2020 Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας ITC Publicworld Ltd για Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
 
- 13/07/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 28/2020
 
- 10/07/2020 Δημοσίευση Οδηγίας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή προς τους πιστωτές, σχετικά με το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιούν στις διαφημίσεις τους
 
- 07/07/2020 Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών - Αποτελέσματα 2019
 
- 06/07/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 27/2020
 
- 03/07/2020 Ενημερωτική Εκστρατεία με τίτλο "Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά"
 
- 29/06/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 26/2020
 
- 25/06/2020 Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας STELIOS GEORGIOU PROPERTY LIMITED για Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
 
- 24/06/2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2021»
 
- 23/06/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 25/2020
 
- 09/06/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 23/2020
 
- 01/06/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 22/2020
 
- 25/05/2020 Covid 19 - Προϊόντα για τα οποία καθορίστηκαν ανώτατες τιμές πώλησης
 
- 25/05/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 21/2020
 
- 21/05/2020 Ανακοίνωση για εισαγωγείς/εμπορευόμενους μασκών προσώπου
 
- 19/05/2020 Εγγραφή Εταιρείας στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας
 
- 18/05/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 20/2020
 
- 11/05/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 19/2020
 
- 11/05/2020 Ανακοίνωση για μάσκες προσώπου που κυκλοφορούν στην αγορά για σκοπούς προστασίας από την επιδημία COVID-19
 
- 04/05/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 18/2020
 
- 04/05/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 1) Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021 και 2) Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021
 
- 27/04/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 17/2020
 
- 24/04/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 20.04.2020
 
- 21/04/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 30.03.2020
 
- 21/04/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 06.04.2020
 
- 21/04/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 16/2020
 
- 15/04/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2020
 
- 15/04/2020 Νέος διαδραστικός ιστότοπος για απάτες μέσω διαδικτύου
 
- 13/04/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 15/2020
 
- 06/04/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2020
 
- 31/03/2020 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2020
 
- 30/03/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 13/2020
 
- 27/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 16.03.2020
 
- 27/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 23.03.2020
 
- 24/03/2020 Δημοσίευση ανακοίνωσης για αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών σε διαδικτυακές πλατφόρμες εξαιτίας της επιδημίας COVID-19
 
- 23/03/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 12/2020
 
- 20/03/2020 Δημοσίευση Ανακοίνωσης (Αρ. 2) για Οργανωμένα Ταξίδια σε σχέση με τον κορωνοϊό
 
- 18/03/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 11/2020
 
- 15/03/2020 Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 2020
 
- 13/03/2020 Δημοσίευση Ανακοίνωσης για Οργανωμένα Ταξίδια σε σχέση με τον κορωνοϊό
 
- 13/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 09.03.2020
 
- 09/03/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 10/2020
 
- 09/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 02.03.2020
 
- 03/03/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 24.02.2020
 
- 03/03/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 09/2020
 
- 28/02/2020 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2020
 
- 24/02/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 08/2020
 
- 21/02/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 17.02.2020
 
- 17/02/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 07/2020
 
- 14/02/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 10.02.2020
 
- 10/02/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 06/2020
 
- 07/02/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 03.02.2020
 
- 06/02/2020 Εκστρατεία Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης
 
- 31/01/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 27.01.2020
 
- 27/01/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 04/2020
 
- 27/01/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 20.01.2020
 
- 21/01/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2020
 
- 17/01/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 13.01.2020
 
- 16/01/2020 Κοινή Δράση 2016 για θέματα ασφάλειας προϊόντων
 
- 15/01/2020 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 06.01.2020
 
- 13/01/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 02/2020
 
- 08/01/2020 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 01/2020
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 23/12/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 51/2019
 
- 20/12/2019 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 16.12.2019
 
- 20/12/2019 Παρατηρητήριο Τιμών για τα Χριστούγεννα 2019
 
- 16/12/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 50/2019
 
- 13/12/2019 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Νοέμβριος 2019
 
- 09/12/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 49/2019
 
- 02/12/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 48/2019
 
- 26/11/2019 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 25/11/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 47/2019
 
- 22/11/2019 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Οκτώβριος 2019
 
- 18/11/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2019
 
- 11/11/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2019
 
- 04/11/2019 Επιμορφωτική Ημερίδα για την Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών σε θέματα Αγωγής του Καταναλωτή
 
- 04/11/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 44/2019
 
- 29/10/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 43/2019
 
- 22/10/2019 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Αύγουστος 2019
 
- 22/10/2019 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2019
 
- 21/10/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 42/2019
 
- 15/10/2019 Εκστρατεία Ελέγχου Σχολικών και Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 14/10/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 41/2019
 
- 09/10/2019 Εγγραφή Εταιρείας στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας
 
- 07/10/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2019
 
- 30/09/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 39/2019
 
- 23/09/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2019
 
- 17/09/2019 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 16/09/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 37/2019
 
- 09/09/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 36/2019
 
- 02/09/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 35/2019
 
- 26/08/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 34/2019
 
- 20/08/2019 Εκστρατεία Ελέγχου Σχολικών Ενδυμάτων
 
- 19/08/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 33/2019
 
- 12/08/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2019
 
- 08/08/2019 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων για Ιούνιο και Ιούλιο 2019
 
- 05/08/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 31/2019
 
- 29/07/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 30/2019
 
- 24/07/2019 Εγγραφή Εταιρειών στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας
 
- 22/07/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 29/2019
 
- 15/07/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 28/2019
 
- 08/07/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 27/2019
 
- 01/07/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 26/2019
 
- 24/06/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 25/2019
 
- 18/06/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 24/2019
 
- 12/06/2019 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάϊος 2019
 
- 10/06/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 23/2019
 
- 03/06/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 22/2019
 
- 31/05/2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για την Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών Νόμος του 2019»
 
- 27/05/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 21/2019
 
- 20/05/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 20/2019
 
- 16/05/2019 Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €20.000 στο Πρατήριο προμήθειας / διάθεσης πετρελαιοειδών στη Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ 156, στη Λεμεσό, από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής
 
- 13/05/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 19/2019
 
- 07/05/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 18/2019
 
- 30/04/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 17/2019
 
- 25/04/2019 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών (Πάσχα 2019)
 
- 24/04/2019 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2019
 
- 22/04/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 16/2019
 
- 16/04/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 15/2019
 
- 10/04/2019 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών (Πάσχα 2019)
 
- 09/04/2019 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάρτιος 2019
 
- 08/04/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2019
 
- 02/04/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 13/2019
 
- 28/03/2019 Εγγραφή Εταιρείας στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας
 
- 26/03/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 12/2019
 
- 18/03/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 11/2019
 
- 15/03/2019 Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 2019
 
- 14/03/2019 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Φεβρουάριος 2019
 
- 12/03/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 10/2019
 
- 08/03/2019 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 06.03.2019
 
- 06/03/2019 Εκστρατεία Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης
 
- 05/03/2019 Έκδοση διοικητικής απόφασης εναντίον εμπορευόμενου για παράβαση του περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου
 
- 04/03/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 09/2019
 
- 28/02/2019 Παρατηρητήριο Υπεραγορών 25-26/02/2019
 
- 25/02/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 08/2019
 
- 18/02/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 07/2019
 
- 13/02/2019 Εκστρατεία Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης
 
- 11/02/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 06/2019
 
- 07/02/2019 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιανουάριος 2019
 
- 04/02/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 05/2019
 
- 28/01/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 04/2019
 
- 21/01/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 03/2019
 
- 14/01/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 02/2019
 
- 09/01/2019 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Δεκέμβριος 2018
 
- 08/01/2019 Αγορές μέσω διαδικτύου – Συστάσεις προς καταναλωτές
 
- 07/01/2019 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 01/2019
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 21/12/2018 Απόφαση εναντίον των ΑΒ Oasis Park Development Ltd και Kallishi Bros Hotel Apts Ltd (εταιρείες ανάπτυξης γης και οικοδομών) για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης ιδιοκτησίας
 
- 21/12/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 51/2018
 
- 20/12/2018 Συμβουλές Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για Χριστουγεννιάτικες αγορές
 
- 20/12/2018 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 18/12/2018 ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: Μειώσεις τιμών καυσίμων μετά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
 
- 17/12/2018 ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: Επίπεδο τιμών καυσίμων πριν και μετά την εφαρμογή του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 353/2018 αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
 
- 07/12/2018 Ενημερωτική Ημερίδα: «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή», Πέμπτη, 13/12/2018, 9:30 π.μ.
 
- 04/12/2018 Σεμινάριο για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών - Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018, 16:00-19:30, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία
 
- 19/11/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2018
 
- 16/11/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 16/11/2018 Black Friday: Συμβουλές προς τους καταναλωτές
 
- 13/11/2018 Λήψη δανείων και υπεύθυνος δανεισμός - Σεμινάριο για ενημέρωση των καταναλωτών
 
- 12/11/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2018
 
- 06/11/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Οκτώβριος 2018
 
- 23/10/2018 Ορισμός ΕΤΕΚ ως Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών
 
- 19/10/2018 Οργανωμένα ταξίδια που περιλαμβάνουν υπηρεσίες μεταφοράς με την Cobaltair Ltd
 
- 08/10/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2018
 
- 05/10/2018 Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2018
 
- 02/10/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 39/2018
 
- 24/09/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2018
 
- 14/09/2018 Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους Καταναλωτές
 
- 13/09/2018 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 11/09/2018 Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους Καταναλωτές
 
- 29/08/2018 Συμβουλές προς τους καταναλωτές ενόψει αγορών για σχολικά είδη
 
- 28/08/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 19/07/2018 Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 16.07.2018
 
- 05/07/2018 Ανοικτή επιστολή Διεθνούς Δικτύου ICPEN προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ψηφιακή οικονομία, σχετικά με τη σημασία των τυποποιημένων όρων και προϋποθέσεων για τους καταναλωτές
 
- 02/07/2018 Οργανωμένα Ταξίδια – Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών. Έναρξη ισχύος νέου νόμου
 
- 26/06/2018 Δικαιώματα καταναλωτών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 
- 22/06/2018 Νέο έντυπο - Δικαιώματα καταναλωτών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 
- 21/06/2018 Μετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Αποτελέσματα εκστρατείας
 
- 07/06/2018 Προσωρινή διακοπή πλατφόρμας λιανικών τιμών καυσίμων
 
- 05/06/2018 Μετατροπείς και προσαρμογείς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 
- 31/05/2018 Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας: βελτίωση σχέσεων μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων
 
- 29/05/2018 Έκδοση Οδηγιών προς τους Πιστωτές για τις Γενικές Διατάξεις της Διαφήμισης και της Εμπορικής Προώθησης και για τα κριτήρια καθορισμού αντιπροσωπευτικού παραδείγματος σε διαφήμιση για Συμβάσεις Πίστωσης
 
- 29/05/2018 Προσωρινή διακοπή πλατφόρμας λιανικών τιμών καυσίμων
 
- 25/05/2018 Αγορά υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στο διαδίκτυο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών αποκαλύπτουν παραπλανητικές πρακτικές.
 
- 18/05/2018 Προσωρινή διακοπή Γραμμής Καταναλωτή 1429
 
- 04/05/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών
 
- 24/04/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών
 
- 16/04/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 15/2018
 
- 10/04/2018 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 14/2018
 
- 03/04/2018 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 29/03/2018 Είστε μικρομεσαία επιχείρηση; Γίνετε "Consumer Law Ready".
 
- 19/03/2018 Προστασία ευρωπαίων καταναλωτών - Έκθεση αποτελεσμάτων του συστήματος RAPEX για το 2017 και η θέση της Κύπρου
 
- 15/03/2018 Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή - Απονομή βραβείων Μαθητικού Διαγωνισμού "ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ONLINE"
 
- 06/03/2018 Αποτελέσματα Μαθητικού Διαγωνισμού "Καταναλωτές Online"
 
- 02/03/2018 Πρόσληψη Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
 
- 23/02/2018 Ψηφίστε τους νικητές του Μαθητικού Διαγωνισμού «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ONLINE»
 
- 16/02/2018 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 14.02.2018
 
- 14/02/2018 Αποτελέσματα Εκστρατείας Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης
 
- 26/01/2018 Εκστρατεία Ελέγχου Αποκριάτικων Παιχνιδιών και Στολών Αμφίεσης
 
- 22/01/2018 Θερμοφόρες Νερού - Αποτελέσματα εκστρατείας
 
- 19/01/2018 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή με πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στα Νομικά
 
- 05/01/2018 Θερμοφόρες Νερού - Εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης
 
- 02/01/2018 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές Νομικής
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 21/12/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 19/12/2017 Συμβουλές Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για Χριστουγεννιάτικες αγορές
 
- 19/12/2017 Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της SOCIETE GENERALE BANK – CYPRUS LIMITED για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες
 
- 18/12/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 50/2017
 
- 04/12/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 48/2017
 
- 30/11/2017 Παρατηρητήριο Μικρών Υπεραγορών 27.11.2017
 
- 28/11/2017 Μαθητικός Διαγωνισμός «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ONLINE»
 
- 27/11/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 47/2017
 
- 15/11/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 14/11/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 13/11/2017
 
- 06/11/2017 Παγκόσμια εκστρατεία σχετικά με τους κινδύνους από την ανατροπή επίπλων
 
- 11/10/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 04/10/2017 Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 02.10.2017
 
- 05/09/2017 Κοινή Δράση 2015 για θέματα ασφάλειας καταναλωτικών προϊόντων – Η Ευρώπη προστατεύει τους καταναλωτές, εντοπίζοντας τα επικίνδυνα προϊόντα
 
- 01/09/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Ενδυμάτων
 
- 25/08/2017 Συμβουλές προς τους καταναλωτές ενόψει αγορών για σχολικά είδη
 
- 04/08/2017 Επιβολή διοικητικού προστίμου €100.000 από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 
- 03/08/2017 Επιβολή Διοικητικού Προστίμου €170.000 στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ για Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
 
- 28/07/2017 Σύσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Καταναλωτών
 
- 27/07/2017 Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών - Έγκριση Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
 
- 20/07/2017 Προσωρινή διακοπή Γραμμής Καταναλωτή 1429
 
- 14/07/2017 Παρατηρητήριο Μικρών Υπεραγορών 12.07.2017
 
- 13/07/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών
 
- 20/06/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Βρεφικών Ειδών
 
- 14/06/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
- 09/06/2017 Φουσκωτές πισίνες: Φαινομενικά αθώες αλλά επικίνδυνες!
 
- 02/06/2017 Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 31.05.2017
 
- 23/05/2017 Fidget Spinners - Συμβουλές και Προειδοποιήσεις
 
- 20/04/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών (19/4/2017 έως 26/5/2017)
 
- 22/03/2017 Παρατηρητήριο Μικρών Υπεραγορών 20.03.2017
 
- 16/03/2017 Διακοπή πρόσβασης σε ιστοσελίδα και Παρατηρητήριο Καυσίμων (17/03/2017 μέχρι 19/03/2017)
 
- 08/03/2017 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή - Απονομή βραβείων Μαθητικού Διαγωνισμού "Καταναλωτές Εν Δράσει"
 
- 27/02/2017 Ψηφίστε τον νικητή του Μαθητικού Διαγωνισμού «Καταναλωτές Εν Δράσει»
 
- 24/02/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 22.02.2017
 
- 22/02/2017 Επιβολή διοικητικού προστίμου €80.000 στην Camelot International Health Organization (Europe) Ltd
 
- 20/02/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 07/2017
 
- 13/02/2017 Διορθωτική Ανακοίνωση για Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 07.02.2017
 
- 09/02/2017 Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 07.02.2017
 
- 06/02/2017 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 05/2017
 
- 02/02/2017 Επικίνδυνα αποκριάτικα προϊόντα
 
- 17/01/2017 Παρουσίαση για τις τιμές καυσίμων στη Βουλή των Αντιπροσώπων
 
- 17/01/2017 Απόσυρση επικίνδυνων αναπτήρων από την αγορά
 
- 12/01/2017 Επιστροφές αγορών από κατάστημα – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
 
- 05/01/2017 Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 20/12/2016 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2016
 
- 16/12/2016 Συμβουλές Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για Χριστουγεννιάτικες αγορές
 
- 22/11/2016 Εγγραφή της Εταιρείας ELNIA LTD στο Μητρώο Εμπόρων του μηχανισμού Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων
 
- 21/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 46/2016
 
- 15/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 45/2016
 
- 11/11/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μεγάλων Υπεραγορών 07.11.2016
 
- 10/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 44/2016
 
- 10/11/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 43/2016
 
- 07/11/2016 Επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
 
- 27/10/2016 Μετονομασία Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή
 
- 24/10/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 42/2016
 
- 20/10/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 17.10.2016
 
- 17/10/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 41/2016
 
- 10/10/2016 Εκστρατεία για κορδόνια σε παιδικά ενδύματα -Έλεγχος σε 220 καταστήματα
 
- 10/10/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 40/2016
 
- 06/10/2016 Θετική η ανταπόκριση των επιχειρήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων ADR
 
- 03/10/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 39/2016
 
- 29/09/2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»
 
- 27/09/2016 Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές - Πρόστιμο €100.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης
 
- 27/09/2016 Το Μητρώο Εμπόρων ADR μεγαλώνει
 
- 26/09/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 38/2016
 
- 12/09/2016 Εγγραφή Νέας Εταιρείας στο Μητρώο Εμπόρων του μηχανισμού Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων
 
- 05/09/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 35/2016
 
- 29/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 34/2016
 
- 22/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 33/2016
 
- 19/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2016
 
- 12/08/2016 Νέες Εγγραφές στο Μητρώο Εμπόρων του μηχανισμού Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων
 
- 08/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 31/2016
 
- 01/08/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 30/2016
 
- 22/07/2016 Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών – Online Dispute Resolution
 
- 20/07/2016 Εγγραφή Ομίλου Εταιρειών Μαλλούππας και Παπακώστας στο Μητρώο Εμπόρων του μηχανισμού Εξώδικης Διευθέτησης Καταναλωτικών Απαιτήσεων
 
- 19/07/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 28/2016
 
- 13/07/2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»
 
- 12/07/2016 Οργανωμένα Ταξίδια - Χρήσιμες Συμβουλές
 
- 11/07/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 27/2016
 
- 04/07/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 26/2016
 
- 27/06/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 25/2016
 
- 23/06/2016 Παγκόσμια Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια Κορδονιών στα Σκίαστρα Παραθύρων
 
- 21/06/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 24/2016
 
- 15/06/2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2017»
 
- 14/06/2016 Εκστρατεία για μελάνια δερματοστιξίας (tattoo inks)
 
- 13/06/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 23/2016
 
- 13/06/2016 Φουσκωτές πισίνες: Μικρές και φαινομενικά αθώες αλλά επικίνδυνες!
 
- 10/06/2016 Aσφάλεια καταναλωτικών προϊόντων: Κοινή Δράση 2015 οργανισμού PROSAFE
 
- 23/05/2016 Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 20/2016
 
- 20/05/2016 Παιδικά Κρεβάτια - Έντυπο ενημέρωσης για οικονομικούς φορείς
 
- 28/04/2016 ΠΑΣΧΑ 2016 - Παρατηρητήριο Τιμών
 
- 13/04/2016 Ενημέρωση των καταναλωτών για επικίνδυνα παιδικά κρεβάτια
 
- 13/04/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Λιανικής Πώλησης Υγραερίου (10 Κιλών) 12.04.2016
 
- 07/04/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 04.04.2016
 
- 06/04/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Αρτοποιείων 04.04.2016
 
- 31/03/2016 Σημαντικές συστάσεις προς καταναλωτές
 
- 30/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Φρούτων και Λαχανικών σε Φρουταρίες 29.03.2016
 
- 24/03/2016 Προσωρινή διακοπή Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων
 
- 24/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 22.03.2016
 
- 21/03/2016 “Μαζευτείτε και καλέστε μας”: Μια πρωτοβουλία για την εκπαίδευση των καταναλωτών
 
- 15/03/2016 Κοινή Δράση ΥΑΠΚ και Οργανισμού PROSAFE για θέματα ασφάλειας προϊόντων
 
- 10/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 09.03.2016
 
- 01/03/2016 Τιμές Βασικών Προϊόντων (Γάλα - Ψωμί - Νερό)
 
- 26/02/2016 Εγκαταστήστε την εφαρμογή CY Consumers και διεκδικήστε τα δικαιώματα σας από το κινητό σας
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 18/12/2015 Χριστούγεννα 2015 - Παρατηρητήρια Τιμών
 
- 10/12/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 07.12.2015
 
- 27/11/2015 Συμβουλές στους καταναλωτές για τα Χριστούγεννα
 
- 18/11/2015 Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών Νόμος - Οδηγός υπολογισμού ύψους διοικητικού προστίμου
 
- 06/11/2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Τιμών Καυσίμων 02/11/2015
 
- 30/10/2015 Θερμοφόρες νερού - Πώς να προστατευτείτε από τους κινδύνους
 
- 21/10/2015 Σύσταση της προσοχής των Καταναλωτών για αγορές μέσω Facebook
 
- 10/09/2015 Ενημερωτικό έντυπο: «Κορδόνια σε παιδικά ενδύματα – Κρυμμένοι Κίνδυνοι»
 
- 21/08/2015 Απόφαση της τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με τους περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμους του 2002 – 2012-Διάταγμα Κ.Δ.Π. 325/14 - Pittas Dairy Industries Ltd
 
- 21/08/2015 Απόφαση της τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με τους περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμους του 2002 – 2012-Διάταγμα Κ.Δ.Π. 325/14 - Papouis Dairies Ltd
 
- 03/07/2015 Φουσκωτά και άλλα είδη θαλάσσης/νερού: Οδηγίες για ασφαλή χρήση
 
- 06/04/2015 Πάσχα 2015: Συμβουλές για Καλές Γιορτές με Ασφάλεια
 
- 16/03/2015 Κάψουλες υγρών απορρυπαντικών πλυντηρίων - Παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης
 
- 30/01/2015 Επικίνδυνα αποκριάτικα προϊόντα
 Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις