ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Δομή


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αποτελείται από τους πιο κάτω τέσσερις Κλάδους:
  • Κλάδος Ανταγωνισμού και Σχέσεων με Οργανωμένους Φορείς
  • Κλάδος Οικονομικών Συμφερόντων των Καταναλωτών και Πετρελαιοειδών
  • Κλάδος Λήψεως Παραπόνων, Εποπτείας Αγοράς και Διαμεσολάβησης / Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας
  • Κλάδος Ασφάλειας Προϊόντων

Η Υπηρεσία λειτουργεί Επαρχιακά Γραφεία στη Λεμεσό, τη Λάρνακα-Αμμόχωστο και την Πάφο.

Σημειώνεται επίσης ότι η Υπηρεσία φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου.

Οργανόγραμμα

No documents found

_______________________________________________
© 2015 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή