Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Παρατηρητήριο Τιμών Μικρών Υπεραγορών 22.03.2016


Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς του λιανικού εμπορίου και της πληροφόρησης των καταναλωτών, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει ολοκληρώσει νέα έρευνα με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης στις 22.03.2016, για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Το Παρατηρητήριο τιμών αφορά Μικρές Υπεραγορές και περιλαμβάνει 271 βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Τα προϊόντα αφορούν 20 συνολικά κατηγορίες και καταχωρούνται με την εμπορική τους επωνυμία.

Για τη συγκριτική αξιολόγηση των υπεραγορών σε επαρχιακό επίπεδο, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, έχει επιλέξει από το Παρατηρητήριο των βασικών καταναλωτικών προϊόντων, τα κοινά προϊόντα. Κοινά προϊόντα καθορίζονται αυτά που πωλούνται ταυτόχρονα στις μικρές υπεραγορές ανά επαρχία που περιλαμβάνονται στην έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών. Τονίζεται ότι ο αριθμός κοινών προϊόντων που έχει εντοπιστεί ανά επαρχία διαφέρει και, κατά συνέπεια, ενδεχόμενη σύγκριση μεταξύ επαρχιών βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας δεν είναι αντικειμενική.

Από τη βάση δεδομένων με τις τιμές των κοινών προϊόντων στις 22.03.2016 προκύπτουν τα πιο κάτω συγκεντρωτικά αποτελέσματα:ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (58 Κοινά Προϊόντα)
Αποτελέσματα Λευκωσία

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (72 Κοινά Προϊόντα)
Αποτελέσματα Λεμεσός

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (89 Κοινά Προϊόντα)
Αποτελέσματα Λάρνακα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ (80 Κοινά Προϊόντα)
Αποτελέσματα Πάφος

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (60 Κοινά Προϊόντα)
Αποτελέσματα Αμμόχωστος

Σημείωση:
Προϊόντα πιθανόν να παρουσιάζουν την ίδια φθηνότερη τιμή σε περισσότερες από μία υπεραγορές. Τονίζεται ότι τα κοινά προϊόντα του Παρατηρητηρίου Τιμών ενδέχεται να διαφέρουν τόσο μεταξύ των επαρχιών όσο και με τα κοινά προϊόντα των Παρατηρητηρίων προηγούμενων ημερομηνιών. Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε σύγκριση του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων ενός Παρατηρητηρίου Τιμών με προηγούμενα ή και μεταξύ των επαρχιών, πρέπει να αποφεύγεται.

Για τη σωστή αξιολόγηση των πληροφοριών οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο το Δείκτη Τιμών, όσο και τον αριθμό των προϊόντων και κατηγοριών που παρουσιάζεται φθηνότερη η κάθε υπεραγορά. Η πιο πάνω σύγκριση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή, ενδυναμώνοντας την ικανότητα του να συγκρίνει τιμές και να προβαίνει στις πιο συμφέρουσες για αυτόν αγορές.

Επιπλέον προσθέτει περισσότερη διαφάνεια στην συνολική εικόνα της συγκεκριμένης αγοράς και συμβάλει στην προαγωγή του ανταγωνισμού μεταξύ των υπεραγορών.

Τονίζεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται σε κάθε δημοσίευση του Παρατηρητηρίου τιμών αφορούν τις τιμές στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχουν διεξαχθεί οι έλεγχοι για τη λήψη τιμών.

Επιλέξτε την επαρχία που σας ενδιαφέρει από τα πεδία πιο κάτω για να δείτε την έρευνα.
Χάρτης Κύπρου - επιλέξτε την επαρχία που σας ενδιαφέρει
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις