Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ανακοινώνει το αναβαθμισμένο Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων για το μήνα Δεκέμβριο 2022. Σε εξέλιξη της προηγουμένης μεθοδολογίας που ακολουθείτο το αναβαθμισμένο παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα και άλλα), με βάση καθημερινές τιμές και ποσότητες που διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης Παγκύπρια για περίοδο ενός μηνός.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η διάθεση στον καταναλωτή μιας αντικειμενικής συγκριτικής αποτύπωσης των τιμών αγοράς από όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης, υπεραγορών, αρτοποιείων, περιπτέρων κ.α.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς υποβοήθησης/γενικής πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Τα Παρατηρητήρια Τιμών, δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι, κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν στις αγορές τους, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου Παρατηρητηρίου.

Τα αναλυτικά στοιχεία του Παρατηρητηρίου μπορείτε να τα δείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔείκτες Τιμών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιακύμανση τιμών ανα προϊόν.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρατηρητήριο Δεκεμβρίου 2022.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύγκριση με προηγούμενο μήνα.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις