Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με το θέμα της παρακολούθησης των τιμών των πετρελαιοειδών


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επιθυμεί να ενημερώσει ότι έχει μελετήσει με τη δέουσα σοβαρότητα την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με το θέμα της παρακολούθησης των τιμών των πετρελαιοειδών. Όλες οι συστάσεις και υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έχουν σημειωθεί και θα αντιμετωπιστούν με μεγάλη προσοχή, όπως άλλωστε συνέβαινε και σε σχέση με προηγούμενες εκθέσεις/ελέγχους της.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναμένει ότι με την υιοθέτηση του νέου πλαισίου παρακολούθησης των τιμών των πετρελαιοειδών από 1η Σεπτεμβρίου 2022, το οποίο είναι σε γνώση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αρκετά από τα θέματα που καταγράφονται στην έκθεσή της και αφορούν κυρίως το προηγούμενο πλαίσιο παρακολούθησης των τιμών, αντιμετωπίζονται ήδη.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά και με την απαιτούμενη σοβαρότητα τις τιμές των πετρελαιοειδών προς όφελος των καταναλωτών και θα είναι πάντα στη διάθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις όποιες εισηγήσεις της οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της διαδικασίας και της μεθοδολογίας που ακολουθούνται.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις