Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές - Πρόστιμο €100.000 σε εταιρεία ανάπτυξης γης


Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, ως η Εντεταλμένη Υπηρεσία για την εφαρμογή των "περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμων", επέβαλε στην εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD, διοικητικό πρόστιμο ύψους €100.000 για παράβαση του Νόμου σε σχέση με συναλλαγή πώλησης ακίνητης περιουσίας από την εταιρεία σε καταναλωτές.

Η υπόθεση αφορά σε παράπονο που υποβλήθηκε από τους καταναλωτές, σε σχέση με εμπορική πρακτική που η εταιρεία χρησιμοποίησε κατά την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα διαμερίσματος. Οι καταναλωτές κατήγγειλαν ότι η PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD απέκρυψε από αυτούς ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες, εάν γνώριζαν, δεν θα προχωρούσαν στη σύναψη συναλλαγής με την εταιρεία και δεν θα προχωρούσαν με την υπογραφή της σύμβασης. Μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές κατήγγειλαν ότι δεν ενημερώθηκαν για την ύπαρξη προϋπάρχουσων υποθηκών εκ μέρους του πωλητή επί του ακινήτου και ότι παραπλανήθηκαν από διαφημιστικό υλικό που δόθηκε σε αυτούς από τον πωλητή για προώθηση του εν λόγω ακινήτου.

Αξιολογώντας το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών διαπίστωσε την άσκηση αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών από την εταιρεία.

Αυτούσια η Απόφαση παρατίθεται εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις