Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Προειδοποίηση για τους κινδύνους των κρυπτοστοιχείων


Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές προειδοποιούν τους καταναλωτές ότι πολλά κρυπτοστοιχεία είναι υψηλής επικινδυνότητας και έχουν εξαιρετικά κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Δεν ενδείκνυνται ως επένδυση ή ως μέσο πληρωμής ή συναλλαγής για τους περισσότερους καταναλωτές λιανικής. Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πραγματικό κίνδυνο να χάσουν ολόκληρο το χρηματικό ποσό που επενδύουν αν αγοράσουν τα εν λόγω στοιχεία.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροειδοποίηση για τους κινδύνους των κρυπτοστοιχείων.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις