Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2018»


Δημόσια Διαβούλευση

Στο πλαίσιο ενοποίησης και κωδικοποίησης συγκεκριμένων νομοθεσιών, που ρυθμίζουν θέματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Εντεταλμένης Υπηρεσίας με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εν λόγω νομοθεσιών, καταρτίστηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Ο Περί της Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2018».

Την σχετική επιστολή για την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Το προσχέδιο νομοσχεδίου μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Η Δημόσια Διαβούλευση διήρκεσε μέχρι τις 30 Ιουλίου 2018 και ήταν είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μπορείται να δείτε τις απόψεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης, καθώς και τα σχετικά σχόλια της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εδώ.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕνοποιημένο νομοσχέδιο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπιστολή Διαβούλευσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑποτέλεσμα Δημόσιας Διαβούλευσης.pdf

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Διαδικτυακές Αγορές

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Φουσκωτές πισίνες

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις