Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Εγγραφή Εταιρείας στον Κώδικα Καταναλωτικής ΔεοντολογίαςΕγγραφή της Εταιρείας M.I. ALL ORGANIC MARKET LTD στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η εταιρεία M.I. ALL ORGANIC MARKET LTD και συγκεκριμένα τα 2 καταστήματα της, έχουν δηλώσει συμμετοχή και έχουν εγγραφεί στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ).

Σκοπός του ΚΚΔ είναι να παρέχει ένα πλαίσιο όπου η σχέση μεταξύ καταναλωτών και εμπορευόμενων μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω με αμοιβαίο όφελος. Οι εμπορευόμενοι που συμμετέχουν στον ΚΚΔ, παρέχουν ουσιαστικά στους πελάτες τους επιπρόσθετα οφέλη, πέραν των νόμιμων δικαιωμάτων τους, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν σεβασμό και αφοσίωση προς τους καταναλωτές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συγχαίρει την εταιρεία M.I. ALL ORGANIC MARKET LTD που έδειξε ενδιαφέρον να συμμετέχει στον ΚΚΔ και προτρέπει και άλλες επιχειρήσεις, όπως υποδείξουν ανάλογο ενδιαφέρον.

Οι εμπορευόμενοι που συμμετέχουν στον ΚΚΔ ενισχύουν τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών αλλά και τα πρόσθετα οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Οι εμπορευόμενοι που συμμετέχουν στον ΚΚΔ προσφέρουν αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και υψηλότερο επίπεδο προστασίας προς τους πελάτες τους, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τους εμπορευόμενους, να αυξάνονται οι πωλήσεις των εμπορευόμενων και να επιτυγχάνεται η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορευόμενων. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έχοντας σε περίοπτη θέση στην επιχείρηση τους (κατάστημα / ηλεκτρονικό κατάστημα) το σήμα συμμετοχής (logo) στον ΚΚΔ.

Για το κείμενο του ΚΚΔ, το έντυπο δήλωσης συμμετοχής στον ΚΚΔ, τον ενημερωτικό οδηγό εφαρμογής του ΚΚΔ, καθώς και τον επικαιροποιημένο κατάλογο με τους εμπορευόμενους που συμμετέχουν στον ΚΚΔ ή περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, στην ιστοσελίδα www.consumer.gov.cy .
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις