Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Επιστροφές αγορών από κατάστημα – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές


Για σκοπούς υπεύθυνης και αντικειμενικής ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με τα δικαιώματα τους, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει τους καταναλωτές ότι σύμφωνα με την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το δικαίωμα υπαναχώρησης (δηλαδή το δικαίωμα ακύρωσης μιας αγοράς) υφίσταται μόνο για αγορές εξ αποστάσεως και εκτός καταστήματος, όπως είναι οι αγορές από το διαδίκτυο ή οι αγορές από «πόρτα σε πόρτα».

Κατά συνέπεια για αγορές από κατάστημα δεν υπάρχει νομική υποχρέωση του καταστήματος και επαφίεται στην πολιτική της κάθε επιχείρησης αν θα αποδεχτεί επιστροφές ή αλλαγές. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές να ενημερώνονται εκ των προτέρων για την πολιτική επιστροφών του κάθε καταστήματος, πριν προβούν σε αγορά.

Η Υπηρεσία υποχρεώνεται να προβεί στην πιο πάνω διευκρίνιση, ενόψει εσφαλμένων δημόσιων τοποθετήσεων που έχουν γίνει περί ανυπαρξίας ή μη προώθησης νομοθεσίας που να ρυθμίζει το πιο πάνω θέμα. Συναφώς σημειώνεται ότι η νομοθεσία της Κύπρου για το θέμα είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Προς τεκμηρίωση των πιο πάνω, παρατίθενται σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, από τους οποίους οποιοσδήποτε μπορεί να διαπιστώσει ότι οι πρόνοιες που ισχύουν στην Κύπρο όσον αφορά επιστροφές προϊόντων, είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη της:


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σημειώνει ότι οι προαναφερόμενες λανθασμένες τοποθετήσεις δημιουργούν σύγχυση στους καταναλωτές και δεν συνάδουν με τον σημαντικό στόχο επιμόρφωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματα τους.

Η Υπηρεσία τονίζει επιπρόσθετα ότι καλωσορίζει οποιεσδήποτε προτάσεις γίνονται με σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, εφόσον οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες, εφικτές και συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις