Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Λήψη δανείων και υπεύθυνος δανεισμός - Σεμινάριο για ενημέρωση των καταναλωτών


Σεμινάριο για ενημέρωση των καταναλωτών

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου διοργανώνει την ερχόμενη Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και μεταξύ των ωρών 16:45 – 19:30, στην αίθουσα «Γιασεμί» στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, σεμινάριο σε σχέση με θέματα που διέπουν τη χορήγηση δανείων προς καταναλωτές καθώς και τον υπεύθυνο δανεισμό. Συγκεκριμένα, τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
  • Διαφημίσεις πιστωτών και παροχή πληροφόρησης στους καταναλωτές πριν από τη σύναψη σύμβασης καταναλωτικού και στεγαστικού δανείου.
  • Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις πίστωσης.
  • Το δικαίωμα της υπαναχώρησης και της πρόωρης αποπληρωμής δανείου.
  • Αναδιαρθρώσεις δανείων και υπεύθυνος δανεισμός.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προσκαλεί όλους τους καταναλωτές και λοιπούς ενδιαφερόμενους στο πιο πάνω σεμινάριο το οποίο αποτελεί μοναδική ευκαιρία για ενημέρωση και καθοδήγηση στο πολύ σημαντικό θέμα του δανεισμού.

Επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις