Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση επί Νομοσχεδίου με τίτλο "Ο περί Καταγραφής και Παρακολούθησης Δεδομένων Τιμών Προϊόντων Νόμος του 2023"

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου Νομοσχεδίου που αφορά στη διαδικασία καταγραφής δεδομένων τιμών καταναλωτικών προϊόντων.

Το προτεινόμενο προσχέδιο Νομοσχεδίου, θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης δεδομένων τιμών προϊόντων με στόχο αφενός την άμεση και καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και αφετέρου την παρακολούθηση των τιμών πώλησης.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2023 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις aiordanou@meci.gov.cy και athoidi@meci.gov.cy .

Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπιστολή διαβούλευσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝομοσχέδιο για ηλεκτρονική εφαρμογή 17012023.pdf

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις