Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Παρατηρητήριο Τιμών Συνοικιακών Κρεοπωλείων 04.04.2016


Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς του λιανικού εμπορίου και της πληροφόρησης των καταναλωτών, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει προβεί σε νέα έρευνα με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης νωπών κρεάτων σε συνοικιακά κρεοπωλεία στις 04.04.2016.

Η έρευνα αφορά εξήντα έξι (66) συνοικιακά κρεοπωλεία που δραστηριοποιούνται σε τοπική κλίμακα στις επαρχίες της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και ελεύθερης Αμμοχώστου και καλύπτει συνολικά δέκα (10) βασικά είδη νωπών κρεάτων.

Το Παρατηρητήριο περιλαμβάνει αναλυτικά τις τιμές του κάθε συνοικιακού κρεοπωλείου ανά επαρχία και ανά προϊόν.


Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών τονίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής πληροφόρησης των καταναλωτών και ότι πιθανόν να υπάρχουν ποιοτικές διαφορές μεταξύ των προϊόντων που διατίθενται από τις διάφορες επιχειρήσεις.

Το Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καλεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, να αξιοποιούν τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, να συγκρίνουν τις τιμές των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη και την ποιότητά τους, και με ορθή καταναλωτική συμπεριφορά να ενεργούν με τρόπο που να βοηθά στη συγκράτηση των τιμών σε ικανοποιητικά επίπεδα. Καλεί επίσης τους καταναλωτές να παρακολουθούν και να εκμεταλλεύονται σωστά τις προσφορές για οικονομικότερες και πιο συμφέρουσες αγορές.

Τα Παρατηρητήρια Τιμών αποτελούν χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή, ενδυναμώνοντας την ικανότητα του να συγκρίνει τιμές και να προβαίνει στις πιο συμφέρουσες για αυτόν αγορές. Επιπλέον προσθέτουν περισσότερη διαφάνεια στην συνολική εικόνα της αγοράς και συμβάλουν στην προαγωγή του ανταγωνισμού.

Τονίζεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται σε κάθε δημοσίευση του Παρατηρητηρίου τιμών αφορούν τις τιμές στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχουν διεξαχθεί οι έλεγχοι για τη λήψη τιμών.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις