Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις


Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας: βελτίωση σχέσεων μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων


Λογότυπο ΚΚΔ

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πληροφορεί τις κυπριακές επιχειρήσεις, καθώς και το καταναλωτικό κοινό, ότι με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων των καταναλωτών με τις επιχειρήσεις έχει συντάξει τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ). Το τελικό κείμενο του ΚΚΔ έχει διαμορφωθεί μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τις οργανώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η κατάρτιση του ΚΚΔ εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 28/03/2018.

Σκοπός του ΚΚΔ είναι να παρέχει ένα πλαίσιο όπου η σχέση μεταξύ καταναλωτών και εμπορευόμενων μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω με αμοιβαίο όφελος. Οι εμπορευόμενοι που συμμετέχουν στον ΚΚΔ, παρέχουν ουσιαστικά στους πελάτες τους επιπρόσθετα οφέλη, πέραν των νόμιμων δικαιωμάτων τους, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν σεβασμό και αφοσίωση προς τους καταναλωτές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προτρέπει τις κυπριακές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στον ΚΚΔ με στόχο να συμβάλουν στην προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών, αλλά και αποκομίζοντας πρόσθετα οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Με τη συμμετοχή τους στον ΚΚΔ, οι εμπορευόμενοι προσφέρουν αναβάθμιση των υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές, καθώς και υψηλότερο επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τους εμπορευόμενους, να αυξάνονται οι πωλήσεις των εμπορευόμενων και να επιτυγχάνεται η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορευόμενων.

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έχοντας σε περίοπτη θέση στην επιχείρηση τους (κατάστημα / ηλεκτρονικό κατάστημα) το σήμα συμμετοχής (logo) στον ΚΚΔ.

Το πλήρες κείμενο του ΚΚΔ, καθώς και το έντυπο δήλωσης συμμετοχής στον ΚΚΔ πατήστε εδώ.
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις