Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Τελευταία Ενημέρωση:

14/10/2021 10:54 AM


Ασφάλεια καταναλωτών
Ασφάλεια παιχνιδιών . • Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα παιχνίδια πρέπει να πληρούν τις Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας και να μην θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών ή τρίτων, όταν χρησιμοποιούνται με τον προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, με γνώμονα τη συνήθη συμπεριφορά των παιδιών.

 • Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας, τα παιχνίδια πρέπει:
   • να έχουν την ανάλογη μηχανική αντοχή
   • να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας
   • να μην είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία (έκθεση σε χημικές ουσίες)
   • να μην είναι εύφλεκτα
.

Συμβουλές για την ασφάλεια των παιχνιδιών
Ενημερωτικό Έντυπο:
Συμβουλές για την ασφάλεια των παιχνιδιών
Ενημερωτικό Έντυπο:
Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα
Ασφάλεια Παιχνιδιών - Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιάΕνημερωτικό Έντυπο:
Ασφάλεια Παιχνιδιών - Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά
Ενημερωτικό Έντυπο:
Μπαταρίες κουμπιά - Ενημερωτικό έντυπο για καταναλωτές

Your Europe - Βοήθεια και συμβουλές για τους πολίτες της ΕΕ
Βοήθηστε μας να βελτιωθούμε
Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!
Λογαριασμοί Πληρωμών

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις